Ustawa krajobrazowa bez “dominanty przestrzennej”

Tematyka dominanty przestrzennej, obiektów wyróżniających się wizualnie w otoczeniu, a także ograniczenia związane z ich budową, nie powinny być uregulowane w ustawie krajobrazowej uważa podkomisja nadzwyczajna pracująca nad jej projektem.

W zeszłą środę sejmowa podkomisja nadzwyczajna zakończyła prace nad prezydenckim projektem ustawy krajobrazowej. Posłowie rozpatrywali projekt ustawy mający wzmocnić ochronę krajobrazu, o którym wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Sprawozdanie podkomisji jest planowane do przedstawienia organizacjom biorącym udział w konsultacjach nad ustawą w najbliższych dniach.

Projekt ustawy przewidywał wprowadzenie pojęcia „dominanty przestrzennej” w celu lepszego określenia zasad lokalizacji tego typu obiektów. Zgodnie z projektem prezydenckim miały one powstawać tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na poziomie podkomisji zrezygnowano z tego instrumentu oraz wprowadzenia zasad lokalizacji obiektów dominujących. Szefowa podkomisji – Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO stwierdziła, że nie można za jednym zamachem wprowadzić tak głębokich zmian i rozwiązanie dotyczące dominant przestrzennych powinno się pojawić na kolejnym etapie prac. Obawy związane z rozwiązaniami zawartymi w tej części projektu ustawy zgłaszało m.in. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Przedstawiony przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (czyli tzw. ustawa krajobrazowa) trafił do Sejmu latem 2013 r.