Dzień Informacyjny URBACT III w Krakowie

Dziś w trakcie II Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, odbędzie się Dzień Informacyjny programu URBACT III.

URBACT III jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. To inicjatywa wymiany wiedzy i doświadczeń promująca zrównoważony rozwój miejski. Dzięki uczestnictwu w sieciach angażujących 8–12 miast/metropolii program URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, łączące wymiary gospodarczy, społeczny i środowiskowy. URBACT umożliwia im nabycie wiedzy i umiejętności, dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

urbact IIII

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Konferencja jest przeznaczona dla miast, metropolii, instytucji zarządzających środkami UE oraz innych podmiotów zaangażowanych w politykę miejską.

Więcej informacji - urbact.pl