Jakie ulice najlepsze dla mieszkańców? ZDM porównał główne ulice Warszawy

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich porównał komfort życia, jakość infrastruktury oraz dostępność komunikacji i usług na dwóch głównych ulicach stolicy: Świętokrzyskiej i Alei Jerozolimskich. Podsumowanie badań jest już dostępne w internecie.

Analiza porównuje obie ulice, na odcinku pomiędzy al. Jana Pawła II a Nowym Światem. Badania wykonano w 2016 roku. Ich celem było sprawdzenie wpływu zmian na ul. Świętokrzyskiej po realizacji projektu „Zielona Świętokrzyska” oraz po wyznaczeniu przejść naziemnych na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. E. Plater.

Ulica Świętokrzyska w Warszawie przed realizacją projektu “Zielona Świętokrzyska”; fot. WW

Ulica Świętokrzyska jest bardziej przyjazna użytkownikom. Wpływ ma na to między innymi stan techniczny chodników, obecność zieleni oraz rozwinięta infrastruktura dla wszystkich uczestników ruchu. Na ulicy tej jest też ponad dwukrotnie mniej pojazdów niż na równoległych Alejach Jerozolimskich. Łącznie ulicą Świętokrzyską w ciągu doby przejeżdża ponad 11 tysięcy samochodów i przechodzi ponad 20 tysięcy pieszych. Zależnie od miesiąca przejeżdża tam również do 6 tysięcy rowerzystów. Bardzo dobrze oceniono również jakość życia przy tej ulicy – aż 89% ocen dobrych lub bardzo dobrych.

Zgodnie z analizą stan infrastruktury Alei Jerozolimskich „nie stanowi zachęty do przemieszczania się tym ciągiem”, jednak z uwagi na obecność ważnych obiektów m.in. takich jak Dworzec Centralny, czy stacja metra Centrum, porusza się tam aż 72 tysiące pieszych w ciągu dobry. Ulica ta jest jednak mniej atrakcyjna do zamieszkania – ocenę dobrą lub bardzo dobrą przyznało 62% mieszkańców.

Lepiej oceniono także dostępność usług i lokali gastronomicznych przy ulicy Świętokrzyskiej. Wskaźnik zajętości lokali potwierdza ocenę mieszkańców – w latach 2009-2016 nie spadał on poniżej 90% (obecnie sięga 96%), zaś w Al. Jerozolimskich oscyluje wokół 80%.

Jest to drugie tak duże badanie ulic przeprowadzone w Polsce. Wcześniej podobne analizy prowadzono w Krakowie na ulicy Grodzkiej,

link do raportu