Uchwała krajobrazowa bliżej Warszawy

W piątek 26 października rozpocznie się kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej. Potrwają one trzy tygodnie.

Ponad trzy lata po podpisaniu przez prezydenta tzw. ustawy krajobrazowej, stołeczni urzędnicy przygotowali projekt uchwały. Projekt konsultowany był już latem 2017 roku. Teraz, po przygotowaniu raportu z konsultacji i wprowadzeniu zmian, dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu projektu jako projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

W tym tygodniu rozpoczną się kolejne konsultacje społeczne, w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu. W ramach konsultacji możliwe będzie ponowne składanie uwag do projektu uchwały: na piśmie (za pomocą specjalnego formularza) lub za pomocą poczty elektronicznej. Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie przeanalizowany pod kątem zgłoszonych uwag, a później trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Do 2015 roku samorządy miały bardzo ograniczone możliwości walki z nielegalnymi i szpecącymi reklamami. Celem przyjętej wówczas tzw. ustawy krajobrazowej jest uporządkowanie przede wszystkim reklamy zewnętrznej, ale i m.in. reklam. Na przyjęcie uchwał nie zdecydowało się wiele samorządów – wiele z nich czeka na orzecznictwo sądów. Przy części dotychczas przygotowywanych uchwałach, m.in. w Łodzi, Opolu czy Gdańsku, wiązało się to z bataliami prawnymi.

 

________________________________________

Konsultacje społeczne trwają od 26 października do 3 grudnia 2018 roku. W piątek poznamy projekt. Jak można wziąć udział w konsultacjach?

  • debata o projekcie uchwały – we wtorek 6 listopada, o godzinie 18:00

w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 (sala Kasyno)

  • punkt konsultacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

• wtorek 30 października, między 16:00 a 19:00

• środa 14 listopada, miedzy 16:00 a 19:00

  • od 26 października można będzie pobrać i wypełnić formularz do składania uwag, który możesz następnie przekazać w punkcie konsultacyjnym, wysłać pocztą na adres Biura Architektury lub mailem na [email protected]