Tutorial QGIS: 3. Warstwa wektorowa

W dzisiejszym tutorialu kilka słów o warstwie wektorowej, czyli bazie do działania w programem QGIS. Dowiecie się czym właściwie jest oraz jakie wyróżniamy jej rodzaje i elementy.

Trzeba zacząć od wyjaśnienia, że dane przestrzenne możemy gromadzić w dwóch podstawowych modelach zapisu – wektorowym i rastrowym. W omawianym tutaj modelu wektorowym nadrzędnym pojęciem jest obiekt (feature). Dany obiekt to punkt, linia lub poligon. W programie QGIS podczas tworzenia nowej warstwy wektorowej możemy wybrać rozszerzenie Shapefile lub SpatiaLlite. Jednak bez wątpienia najpopularniejszym formatem zapisu danych w postaci wektorowej jest shapefile (*.shp) i to właśnie z niego będziemy korzystać. Warto dodać, iż na jednej warstwie *.shp mogą znajdować się tylko i wyłącznie obiekty tego samego rodzaju – tj. punkty, linie lub poligony.

Jeśli posiadamy na swoim dysku warstwę wektorową wczytujemy ją za pośrednictwem znanego nam już paska narzędzi:

dodaj warstwe

Natomiast nową warstwę wektorową tworzymy następująco:

 nowa warstwa

Wówczas pojawia się nam okno dialogowe, w którym określamy podstawowe parametry naszej warstwy:

nowa warstwa okno

Na wstępie decydujemy się na typ obiektu, czyli mówiąc prościej – czy chcemy utworzyć warstwę punktową, liniową, czy też może poligon. Jest to oczywiście zależne od naszych potrzeb, bo różne elementy mapy przedstawiamy za pośrednictwem odrębnych obiektów (dla porównania – mapa na końcu artykułu). Wybieramy kodowanie pliku (najlepiej wybierać UTF-8), a także wskazujemy układ współrzędnych.

Pozostała część okna dialogowego służy nam do definiowania tabeli atrybutów warstwy. Domyślnie program dodaje atrybut „id”, będący liczba całkowitą (integer). Możemy dodać także swoje atrybuty, jak np. nazwa, powierzchnia itp. Musimy pamiętać o odpowiednim dopasowaniu typu (tekst, liczba), a także ilości (szerokości) znaków oraz dokładności (w przypadku liczb). Po kliknięciu w przycisk „OK”,  nowo utworzona warstwa wektorowa zostanie dodana do listy w panelu warstwy.

Każdą wczytaną warstwę można dowolnie zmieniać, czyli edytować. Możemy dodawać nowe obiekty, usuwać już istniejące lub je po prostu modyfikować.

Żeby móc dokonywać zmian zarówno w części geometrycznej i atrybutowej warstwy, koniecznym jest aby była ona w trybie edycji. Włączamy go poprzez zaznaczenie warstwy w panelu, a następnie kliknięcie na ikonę „ołówka” w pasku narzędzi (digitalizacja).

Każdy obiekt warstwy wektorowej posiada nieco różniące się paski do edycji (digitalizacja). Właściwie, paski składają się z identycznych funkcji – jedynie ikonka dodawania nowych obiektów różni się pod względem graficznym. Wszystkie trzy paski do edycji przedstawiamy poniżej:

 1. Edycja warstwa wektorowa liniowa

 edycja linia

 1. Edycja warstwa wektorowa punktowa

 edycja punkty

 1. Edycja warstwa wektorowa poligon

 edycja poligon

Digitalizacja :

 1. Bieżąca edycja (zapisz/cofnij/anuluj dla wszystkich/wybranych warstw)
 2. Tryb edycji
 3. Zapisz edycję
 4. Dodaj obiekt
 5. Przesuń obiekt(y)
 6. Edycja wierzchołków
 7. Usuń zaznaczone
 8. Wytnij obiekty
 9. Kopiuj obiekty
 10. Wklej obiekty

Na koniec przedstawiamy wam mapę składającą się z kilku warstw wektorowych – linii (rzeka Wisła), punktów (wybrane miasta) oraz poligonu (województwa, gminy). Każdy z tych obiektów możemy oczywiście dopasowywać pod względem wizualnym (dobór kolorów, przezroczystość warstw, etykiety). Jednak o tym opowiemy wam w kolejnych tutorialach.

mapa