Trybunał Konstytucyjny zbada zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W czwartek, 18 grudnia 2014 roku, Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z: art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1; art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Podmiotem inicjującym postępowanie jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał zbada zgodność w zakresie, w jakim w razie przeznaczenia danej nieruchomości na cele publiczne zarówno w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i w planie obowiązującym w dniu 1 stycznia 1995 roku, dla realizacji przewidzianych w tym przepisie roszczeń wymaga wykazania zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu korzystania z tej nieruchomości lub jej dotychczasowego przeznaczenia. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:

  • Maria Gintowt-Jankowicz – przewodnicząca
  • Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca
  • Wojciech Hermeliński
  • Leon Kieres
  • Marek Kotlinowski