Trójmiasto w jednym stowarzyszeniu metropolitalnym

W pełni działa już wspólne stowarzyszenie łączące miasta i gminy metropolii trójmiejskiej. Decyzją radnych dołączyły do niego Gdynia oraz Wejherowo.

Najnowsza historia integracji miast rejonu Zatoki Gdańskiej zaczyna się w 2011 roku. Proces tworzenia wspólnego stowarzyszenia rozpoczęty został w marcu przez prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. 15 września powołano Gdański Obszar Metropolitalny, którego szefem jednomyślnie został Adamowicz. W skład GOM nie weszła część gmin północnej części województwa, w tym Gdynia. Jej prezydent, Wojciech Szczurek, kilka dni przed powołaniem GOM, ogłosił powstanie Stowarzyszenia Metropolitalnego Forum Norda, zaś zaproszenie GOM skierowane do Gdyni zostało odrzucone.

Metropolia Gdanska

Zmiana nastąpiła w 2014 roku, a główną jej przyczyną są nowe wymogi Unii Europejskiej. W nowym budżecie na lata 2015-2020 Unia Europejska wymaga, aby duże miasta zawiązywały porozumienia samorządowe dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu zadeklarowali chęć przekształcenia Stowarzyszenia GOM we wspólne stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S). Zmiana dotyczyła nie tylko nazwy, ale także statutu i liczby członków. OMG-G-S będzie instytucją oficjalnie reprezentującą metropolię wobec rządu i Komisji Europejskiej.