AKTUALNOŚCI

Towarzyskie Urbanistów Pogawędki: Urbanizacja a retencja wody, Poznań, 08.10.2018

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu “Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”, które odbędzie się w poniedziałek 8 października, o godzinie 18.00 w Cafe Misja (ul. Gołębia 1).

Gościem będzie dr hab. prof. UAM Mirosław Makohonienko, dyrektor Instytutu Geoekologii i Geoinformacji oraz kierownik Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Mirosław Makohonienko zajmuje się przemianami środowiska przyrodniczego, rozwojem krajobrazu kulturowego Polski i szerzej obszaru Eurazji, zwłaszcza przekształceniami szaty roślinnej, historią ekosystemów wodo-torfowiskowych, problemami ekologii miasta, w tym historycznej ekologii miasta Poznania. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej w Polsce.

Październikowe spotkanie pogawędkowe poświęcone zostanie problemom retencji wodnej w obszarach miejskich. Dyskusji poddane zostaną kwestie efektywnej i proekologicznej gospodarki wodnej w rosnących pod  względem powierzchni obszarach zurbanizowanych. W prelekcji zwrócona zostanie uwaga na naturalnie zachodzące przemiany środowiskowe w skali geologicznej, w tym na zachodzące obecnie zjawisko globalnego ocieplenia i wiążące się z nim wyzwania gospodarcze i społeczne. Stymulacją do dyskusji będą lokalne działania rewitalizacyjne prowadzone w północnej części Poznania na terenie Lasu Piątkowskiego, związane z planem poprawy stosunków wodnych i rewitalizacją rezerwatu torfowiskowego Żurawiniec, powiązane z ochroną cennych archiwów przyrodniczych. Działania inżynierii środowiskowej w rejonie Żurawińca podjęte zostały przez Zakład Lasów Poznańskich, reprezentujący Urząd Miasta Poznania, we współpracy z jednostkami naukowymi, zwłaszcza z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nasz gość jest bezpośrednio zaangażowany w przedmiotowe prace.

Dyskusja służyć może szerszej refleksji dotyczącej rozwoju urbanistycznego z odwołaniem do wiedzy z zakresu ekologii miasta (urban ecology), łączącej zagadnienia środowiskowe, gospodarcze i społeczno-kulturowe obszarów zurbanizowanych, z uwagą nakierunkowaną na jakość życia mieszkańców i efektywniejsze gospodarowanie zasobami.

Serdecznie zapraszamy!

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.
źródło: Towarzystwo Urbanistów Polskich