AKTUALNOŚCI

Toruń: Dwa konkursy na koncepcje dla brzegów Wisły

Miasto Toruń we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiło konkursy dotyczące zagospodarowania powierzchni brzegów Wisły.

1. Konkurs ideowo-koncepcyjny dla zadania pt. Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od przystani AZS do Portu Drzewnego

Konkurs kierowany jest do architektów. Autorzy opracować będą musieli przedstawić koncepcję zagospodarowania terenów nadrzecznych rozciągających się od przystani AZS do Portu Drzewnego, a także wizję powiązań widokowych i funkcjonalnych z terenami sąsiednimi, w tym szczególnie terenami problemowymi oraz nieobjętymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 18 000 000 zł netto. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 75 000 zł brutto. Pierwsza nagroda w konkursie wynosi 40 tysięcy złotych brutto, II i III miejsce to odpowiednio: 20 tys. oraz 10 tys. złotych. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają po 5 tysięcy złotych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych mija 10 stycznia 2018 r. do godziny 18:00. Wnioski można składać pod adresem toruńskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich: ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń.

Link

2. Konkurs na projekt zagospodarowania lewobrzeża Wisły, terenów rozciągających się od Kępy Bazarowej do zachodniej granicy miasta, wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego

Trwa zbieranie wniosków do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania lewobrzeża Wisły w Toruniu, a dokładnie terenów rozciągających się od Kępy Bazarowej do zachodniej granicy miasta, wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego. Tu nagrody wynosić będą: 30 000 zł brutto za pierwsze miejsce, 15 tys. złotych za drugie, 8 tys. za trzecie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają 3 tysiące złotych brutto. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych do 8 stycznia 2018 r. do godziny 18:00.

Link

W obu konkursach wymagane jest ukończenie studiów wyższych II stopnia na kierunku architektura, architektura i urbanistyka lub architektura krajobrazu. Prace będą oceniane pod kątem:

  1. prawidłowości powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z przestrzeniami sąsiadującymi miasta w uwzględnieniem ich możliwości realizacyjnych;
  2. trafności rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania obszaru objętego konkursem;
  3. atrakcyjności i realności proponowanych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych wybranych fragmentów założenia.