Termomodernizacja, audyty energetyczne, odnawialne źródła energii – miasta przeznaczą na nie miliony

Analiza formularzy konkursu ECO-MIASTO 2015 pokazała, że dla zdecydowanej większości miast biorących udział w konkursie w kategorii efektywność energetyczna*, ta dziedzina zrównoważonego rozwoju jest ważnym lub istotnym elementem miejskiej polityki. W najbliższych dwóch latach na działania związane m.in. z termomodernizacją budynków, audytem energetycznym i rozwojem odnawialnych źródeł energii miasta wydadzą średnio ponad 100 mln złotych. O światowej efektywności energetycznej na konferencji COP21 w Paryżu (30 listopada – 11 grudnia 2015 r.) rozmawiają obecnie przedstawiciele państw, w tym także Polski.

168e4ff3-b6a8-4523-8edc-f45654a7a2b4

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Saur Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

COP21 w Paryżu

W Paryżu trwa obecnie szczyt klimatyczny COP21, którego celem jest osiągnięcie światowego porozumienia w kwestiach zmian klimatu. Przywódcy 196 państw, szukają rozwiązań na stale rosnące poziomy emisji szkodliwych pyłów (CO2, benzo(a)piren). Wysokie poziomy emisji napędzane są przede wszystkim przez spalanie węgla, ropy naftowej i gazu w celu pozyskania energii. Co robią polskie miasta aby zmniejszyć zanieczyszczenie, obniżyć straty energii i dobrze ją gospodarować? Sprawdził to konkurs ECO-MIASTO 2015, który wyłonił miasta najlepiej realizujące politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w dziedzinie efektywności energetycznej.

Termomodernizacja i audyt

Dla wszystkich miast biorących udział w konkursie ECO-MIASTO 2015 termomodernizacja budynków
i audyty energetyczne to działania, na które przeznaczają dużą część budżetu. Wszystko po to, aby obniżyć koszty ogrzewania i zoptymalizować zużycie energii w miastach. Kościerzyna wzięła udział w  programie KAWKA, dzięki czemu mogła między innymi przeprowadzić termomodernizację budynków komunalnych i rozbudować miejską sieć ciepłowniczą. W Częstochowie dla placówek edukacyjnych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) przygotowano 22 audytów, które są podstawą do przeprowadzenia projektów termomodernizacyjnych. Podobnie w Toruniu, tylko w 2014 roku w budynkach użyteczności publicznej wykonano aż 27 audytów. Duże środki na działania związane z oszczędzaniem energii przeznacza Bielsko-Biała, która w latach 2015-2018 zainwestuje m.in.
w termomodernizacje i audyty energetyczne 71 mln złotych. Zielona Góra na projekty budowy
i modernizacji przeznaczy ok. 180 mln, a Tarnów 56 mln złotych. W sumie miasta uczestniczące w konkursie z budżetów na budowę i modernizację budynków, ponad 50% przeznaczą na poprawę efektywności energetycznej.

Odnawialne Źródła Energii

Analiza formularzy pokazała, że ważne dla miast są również projekty promujące odnawialne źródła energii. Zdecydowana większość miast wykorzystuje w większym bądź mniejszym stopniu energię produkowaną z OZE w budynkach prywatnych. Spośród miast uczestniczących w konkursie najwięcej instalacji wytwarzających energię z OZE i obiektów wykorzystujących alternatywne źródła energii posiada Bielsko-Biała, która posiada aż 780 instalacji kolektorów słonecznych oraz 30 instalacji PV dofinansowanych przez Urząd Miejski. To ponad 8-krotnie więcej niż Częstochowa i aż 78-krotnie więcej niż Poznań, który ma zaledwie 10 instalacji OZE. Miasta takie jak Kościerzyna i Częstochowa w ramach rozwoju OZE prowadzą programy dofinansowań na założenie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej, a Kraków i Poznań inwestują w kogenerację i wykorzystanie biogazu.

Nagrody ECO-MIASTO 2015

W konkursie ECO-MIASTO 2015 wyłoniono zwycięskie miasta, które najlepiej realizują politykę zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach, w szczególności w dziedzinie efektywności energetycznej. Zdaniem jury Bielsko-Biała prowadziła kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a Kościerzyna wykazała się dużym zaangażowaniem władz miasta w tym obszarze, jednocześnie prowadząc szerokie działania edukacyjne w tym zakresie. Wyróżnienia wśród miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. otrzymały Poznań, Gdynia, Kraków i Częstochowa, które doceniono za kompleksowe podejście do zagadnienia promowania efektywności energetycznej, natomiast Miechów (poniżej 100 tys. mieszkańców) wyróżniono za promowanie odnawialnych źródeł energii.

Laureaci w kategorii efektywność energetyczna, źródło: mat. prasowe

Laureaci w kategorii efektywność energetyczna, źródło: mat. prasowe

 

* Miasta uczestniczące w konkursie ECO-MIASTO 2015 w kategorii efektywność energetyczna: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Kościerzyna, Kraków, Łódź, Miechów, Olsztyn, Piekary Śląskie, Poznań, Tarnów, Toruń, Zielona Góra.

źródło: mat. prasowe