AKTUALNOŚCI

Izrael

Mistrzowie Architektury: Etan Kimmel

15 listopada 2018 // 0 Komentarzy

Architektura Izraela jest nierozerwalnie związana z historią tego kraju. Z jednej strony odbija się w niej panorama społeczeństwa, a z drugiej sama stanowi matrycę, [...]

Kolorowe miasta

10 kwietnia 2014 // 4 Komentarze

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego planiści mają obowiązek wprowadzenia ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. [...]