Szkolenie „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy” – Katowice, 18.03.2015 r.

24GIS – firma specjalizująca się w profesjonalnej informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na kolejną edycję szkolenia „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy”. Tym razem szkolenie odbędzie się w Katowicach (w siedzibie Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich) w dniu 18 marca 2015.

grafika_mpzp

Źródło: 24GIS

Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

  • aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
  • organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP,
  • wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są na stronie internetowej.

24GIS jest powstałą w 2007 roku nowoczesną firmą tworzoną przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrażania i zastosowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do jednostek administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej oraz do firm i jednostek badawczych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, budownictwem, badaniami nad środowiskiem przyrodniczym i zurbanizowanym. Firma specjalizuje się w informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i posiada bogate doświadczenie w tym zakresie zdobyte w realizacji projektów na terenie całej Polski.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.