AKTUALNOŚCI

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 – zgłoś projekt

Ruszył Szczeciński Budżet Obywatelski 2019, etap zgłaszania projektów potrwa do 3 czerwca.

fot. Mateusz War. | Wikimedia Commons | CC-BY-SA-3.0

Podobnie jak w poprzednich edycjach projekty zostały podzielone na ogólnomiejskie (dotyczące obszaru więcej niż jednej dzielnicy) oraz dzielnicowe (w dzielnicach Północ, Prawobrzeże, Śródmieście i Zachód). W przypadku projektów dzielnicowych dzielą się one jeszcze na „zadania duże”, których koszt przekracza 10% dzielnicy, oraz „zadania małe”.

Zgłaszać można propozycje mieszczące się w kompetencjach miasta. Mogą to być zadania o charakterze inwestycyjnym, takie, który obejmują realizację zadania polegającego na remoncie, modernizacji, adaptacji, budowie nowych obiektów lub zakupie wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej kwotę 3 500 złotych. Zadania muszą spełniać warunek ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców, ich realizacja powinna być możliwa w przeciągu jednego roku budżetowego.

Propozycje winny dotyczyć nieruchomości będących we władaniu miasta chyba że urząd posiada uzgodnienie z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym ma być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta.

Projekty, które będą sprzeczne z przyjętymi przez władze miasta programami i strategiami, nie przejdą weryfikacji formalno-prawnej. Podobnie będzie z pomysłami dotyczącymi wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej.

Pula przeznaczona na realizację zwycięskich projektów w roku 2019 wynosi 9 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 2,7 mln zł, pozostałą sumę podzielono po równo między cztery dzielnice – każda otrzymała 1,575 mln zł. W ramach dzielnic 1,26 mln zł zarezerwowano na projekty duże, a 315 tys. zł na realizację projektów małych.

Maksymalny szacunkowy koszt zgłaszanego projektu może wynieść 2,7 mln zł dla kategorii ogólnomiejskiej, 1,26 mln zł dla dużych projektów dzielnicowych oraz 157,5 tys. zł dla małych projektów dzielnicowych.

Projekty do budżetu obywatelskiego może zgłosić w nieograniczonej liczbie każdy mieszkaniec Szczecina. Można je wnieść za pomocą za pomocą formularza elektronicznego lub papierowego. Wydrukowany formularz w formie papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, sala 62     (Pl. Armii Krajowej 1) lub w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40).

Urząd Miasta zaprasza również na warsztaty pisania wniosków, na których będzie można zapoznać się nie tylko z regulaminem i zasadami BO. Specjaliści objaśnią narzędzia wspierające proces planowania dobrych projektów: technikę mapy empatii, narzędzie planowania oparte na NGO Model Canvas oraz metodę Design Thinking. Każdy warsztat zaplanowano na 3 godziny zegarowe w czasie popołudniowym od 16:30 do 19:30.

 • 7 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
  Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego, ul. Hoża 3
 • 14 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
  Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż. Antoniego Ledóchowskiego, ul. Rydla 6
 • 18 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
  Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90 sala 3 (parter)
 • 21 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
  IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Świętej Kingi 2

Harmonogram Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

 • Składnie wniosków: 7 maja – 3 czerwca
 • Warsztaty pisania wniosków: 7, 14, 18, 21 maja
 • Warsztaty konsultacyjno-promocyjne: 14, 18, 20, 22 czerwca
 • Weryfikacja wniosków: maj – sierpień
 • Głosowanie: wrzesień
 • Publikacja wyników: październik

strona internetowa | regulamin | facebook