Szczeciński Budżet Obywatelski 2018 – głosowanie

Szczeciński Budżet Obywatelski na rok 2018 wkroczył w decydującą fazę – głosy oddawać można do 12 listopada.

fot. Adam Świątkowski | flickr.com | CC BY 2.0

Mieszkańcy Szczecina w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłosili 202 projekty. Do etapu głosowania zakwalifikowało się ich 114, 9 zostało wycofanych przez autorów a 79 odrzuconych podczas weryfikacji. Włodarze na realizację zwycięskich projektów przeznaczyli 8 mln zł. Projektom ogólnomiejskim przypadło 2,4 mln zł, a 5,6 mln zł rozdzielono po równo na cztery dzielnice, w których projekty rozróżniane są na duże i małe.

Maksymalny koszt pojedynczego zadania to 2,4 mln zł w przypadku zadań dotyczących całego Szczecina, 1,120 mln zł dla zadań dzielnicowych dużych i 140 tys. zł dla zadań dzielnicowych małych. Zgodnie z tymi zasadami w głosowaniu zostanie wybranych co najmniej 13 projektów.

W głosowaniu, trwającym między 30 października a 12 listopada, może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina – niezależne od wieku (dla osób poniżej 16 roku życia karty poszerzone są o rubrykę zgody opiekuna na udział w głosowaniu).

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, wskazać można 3 projekty – po jednym z każdej kategorii. Zagłosować będzie można w siedzibach rad dzielnic, gdzie zostaną udostępnione komputery (LISTA), w centrach handlowych, po mieście jeździć będzie także punkt mobilny – Budżetobus.

Osoby, które nie są zameldowane na terenie miasta a mieszkają w Szczecinie będą mogły zagłosować wyłącznie w punktach: Urząd Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1), filia urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla39/40), MBP nr 25 (ul. Ku Słońcu 76), DK Klub Skolwin (ul. Stołczyńska 163) lub w BUDŻETObusie [LINK]. Tam pracownik urzędu dokona weryfikacji dokumentu tożsamości.

Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 12 grudnia. W tamtym roku w kategorii ogólnomiejskiej zwyciężył projekt Bukovasport.

strona internetowa szczecińskiego budżetu obywatelskiego | regulamin

Więcej informacji o budżetach obywatelskich: