Światowy Dzień Miast 2021: Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

W dniu 31 października po raz siódmy obchodzony jest Światowy Dzień Miast. Poniżej przedstawiamy przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ.

Światowy Dzień Miast ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 31 października. Po raz pierwszy obchodzony był w 2014 roku. Ma zwrócić uwagę na wyzwania stojące przed dużymi ośrodkami miejskimi oraz wspomóc je w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Wrocław

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ:

Miasta są ośrodkami innowacji i ludzkiej pomysłowości. Są też ośrodkami potencjalnych działań transformacyjnych, które umożliwiają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i budowę świata o zerowej emisji dwutlenku węgla – świata odpornego na zmiany klimatyczne i odznaczającym się sprawiedliwością społeczną.Temat tegorocznego Światowego Dnia Miast “Przystosowanie miast i odporność na zmiany klimatyczne” przypada na czasy, kiedy to miasta muszą być bardziej stabilne niż kiedykolwiek wcześniej. Miasta są epicentrum pandemii COVID-19 i znajdują się na pierwszej linii frontu kryzysu klimatycznego.Ponad 1 miliard ludzi żyje w nieformalnych osiedlach, a 70 procent jest bardzo wrażliwych na zmiany klimatu. Wzrost poziomu mórz może narazić ponad 800 milionów ludzi w nadmorskich miastach na bezpośrednie ryzyko do 2050 roku. Jednak tylko 9% miejskich funduszy klimatycznych przeznacza się na adaptację i odporność.  Ponadto, miasta w krajach rozwijających się otrzymują znacznie mniej funduszy niż miasta w krajach rozwiniętych. To musi się zmienić – połowa całego finansowania działań związanych ze zmianami klimatycznymi powinna być przeznaczona na adaptację.

Potrzebujemy włączającego podejścia do planowania, budowania i zarządzania miastami, które stawiają człowieka w centrum uwagi. Odporna infrastruktura, systemy wczesnego ostrzegania i instrumenty finansowe służące ograniczaniu ryzyka są kluczowymi narzędziami dla miast, które podejmują wysiłki adaptacyjne oraz chroniące życie i źródła utrzymania swoich mieszkańców.

Miasta potrafią przewodzić działaniom umożliwiającym lepsze wychodzenie z pandemii i szybką redukcję emisji – właśnie tego świat tak bardzo potrzebuje.  Muszą one zapewnić bezpieczną przyszłość miliardom ludzi.

W Światowym Dniu Miast odnówmy naszą determinację, by stawić czoła wyzwaniom stojącym przed miastami, ograniczyć ryzyko i wypracować trwałe rozwiązania. Razem możemy przekształcić nasze miasta, a tym samym przekształcić nasz świat.