Światowe Forum Miejskie już wkrótce!

Czym jest WUF11?

W dniach 26-30 czerwca 2022 w Katowicach odbędzie się 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11 – WUF11).  Celem wydarzenia jest promowanie rozwoju miast oraz dyskusja nad stojącymi przed nimi wyzwaniami. Organizatorami wydarzenia są Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice.

Dla uczestników przewidziano bezpłatne wydarzenia (spotkania networkingowe, szkolenia, dyskusje itp.) oraz specjalne prelekcje przygotowane przez UN-Habitat. Ze wstępnym programem Światowego Forum Miejskiego możesz zapoznać się tutaj.

Rejestracja bierna

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się na platformie https://www.unevents.org/Home/Register.

Udział jest bezpłatny! Rejestracja uczestników biernych trwa do 22 czerwca.

Rejestracja własnego stoiska

W tym samym portalu należy się również zarejestrować w przypadku udziału czynnego. W celu zgłoszenia własnego stoiska kongresowego należy dokonać rejestracji na stronie organizatora.

Termin rejestracji stoisk: 13.05.2022 lub do wyczerpania miejsc (posiadanie własnego stoiska jest płatne według cennika). Zgłoszenia powinny być przygotowane w języku angielskim.

WUF w Twoim mieście

Organizatorzy przewidzieli również możliwość przygotowania własnego eventu poza terminem i lokalizacją WUF11. Do 30.09.2022 można zgłaszać wydarzenia towarzyszące WUF11. Akcja nosi tytuł „WUF w Twoim mieście”. Wydarzenie, które zostanie objęte patronatem WUF11, powinno nawiązywać do przynajmniej jednego z tematów:

  • Miasta sprawiedliwe;
  • Zielona przyszłość miast;
  • Innowacje i technologie;
  • Budowanie odporności miast;
  • Planowanie i zarządzanie miejskie;
  • Przyszłość gospodarki i finansów miejskich.

Event może być zrealizowany w dowolnym terminie, do końca 2022 roku. Chciałbyś objąć swoje wydarzenie patronatem? Informacje o naborze znajdziesz tutaj.

Zaangażuj się w WUF11!

Sesje posterowe

Do 15 maja trwa również nabór na sesje posterowe, które odbędą się podczas WUF11. Sesje posterowe to prezentacje, podczas których chętni będą mogli pochwalić się swoimi pracami związanymi z działalnością naukową, zawodową, aktywistyczną lub hobbystyczną dotyczącą tematyki miejskiej, samorządowej, urbanistycznej i tym podobnych.

Więcej informacji o naborze na sesje posterowe znajdziesz na stronie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – partnera strategicznego WUF: https://obserwatorium.miasta.pl/wuf11/sciezka-europejska/

Zachęcamy do rejestracji i do zobaczenia w czerwcu w Katowicach!