AKTUALNOŚCI

Strefy z opłatą za wjazd znów możliwe

W trakcie prac nad zmianą ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych pojawił się zapis, znany do niedawna z projektu ustawy o elektromobilności, o wprowadzeniu opłat za wjazd do tzw. stref czystego transportu.

Aleja Niepodległości w Warszawie | fot. WW

W styczniu Sejm przyjął ustawę o elektromobilności, która wprowadziła pojęcie “strefy czystego transportu”. Komisje infrastruktury oraz energii i skarbu wykreśliły wcześniej z projektu ustawy zapisy dotyczące opłat za wjazd do tych stref, które mogłyby ustanawiać samorządy. Zapis ten wraca jednak w projekcie zmiany ustaw o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz Prawa energetycznego, nad którym rząd pracuje od jesieni 2016 roku.

25 złotych za wjazd

W przedstawionym w ubiegłym tygodniu zaktualizowanym projekcie czytamy o możliwości wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu. Po przyjęciu uchwały musiałaby ona zostać utworzona w ciągu trzech lat. Maksymalną wysokość opłaty określono teraz na 25 zł dziennie i 2,50 zł za godzinę i może być pobierana w formie abonamentowej lub zryczałtowanej.

Opłata będzie mogła zostać przeznaczona na wyznaczone cele. Z dochodu gminy finansowane będzie mogło być oznakowanie strefy czystego powietrza, zakup autobusów zero emisyjnych oraz pokrycia kosztów analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych bezemisyjnych środków transportu. Takie analizy muszą być sporządzane co trzy lata.

Pojazdy administracji na prąd

Dodatkowo projekt ustawy określa, że flota pojazdów samorządów, których liczba ludności przekracza 50 tysięcy mieszkańców, miałaby składać się co najmniej z 30% pojazdów elektrycznych. Organy na szczeblu państwowym musiałyby zapewnić co najmniej połowę elektryków.