Spotkanie “Zieleń zdaniem mieszkańców. SoftGIS w praktyce” – Warszawa, 10.09.2014

Pierwsze wydarzenie, w całości poświęcone tematyce wykorzystywania nowych technologii (tzw. softGIS – badanie społeczne w wykorzystaniem map online) do zarządzania przyrodą w mieście – już 10.09.2014 w Warszawie. Ruszyły zapisy!

Zaproszenie

W programie m.in. omówienie wyników danych z platformy “Licz na zieleń”; panel dyskusyjny z instytucjami, które brały udział w projekcie oraz prezentacja ciekawych przykładów wykorzystania wiedzy mieszkańców w zarządzaniu zielenią (m.in. platforma Naprawmy To w Lublinie, projekt Otwarta Warszawa oraz Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Łodzi).

Podsumowaniem spotkania będzie giełda pomysłów na wykorzystanie narzędzi softGIS w polskich miastach.

Dowiedz się więcej o danych z platformy Licz na zieleń – infografika

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane  partycypacją w zarządzaniu zielenią/przestrzenią publiczną oraz tematyką strategicznego rozwoju zieleni, a szczególnie:

  • podmioty zarządzające zielenią w Krakowie, Łodzi i Poznaniu;
  • instytucje zarządzające zielenią, Urzędy Miast i Rady Dzielnic/Osiedli z całej Polski;
  • organizacje pozarządowe, zainteresowane wykorzystaniem narzędzi softGIS;
  • osoby zajmujące się tematyką wydarzenia naukowo i badawczo.

Zapisy

Szczegółowe informacje: sendzimir.org.pl/zielen

Kontakt:

Renata Putkowska

Fundacja Sendzimira

Kielecka 16/4,

02-550 Warszawa

+48 508 916 354

www.facebook.com/WiecejZieleni

www.licznazielen.pl

www.sendzimir.org.pl

To wydarzenie znajduje sie takze w naszym kalendarzu. w naszym kalendarzu.