AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne w Warszawie dotyczące konkursu na podnoszenie kompetencji kadr zajmujących się planowaniem przestrzennym

Informacje o spotkaniu

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/17, w ramach Działania 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Więcej informacji o konkursie znajdziesz tutaj.

Spotkanie odbędzie się 30 marca 2017 r. w godz. 11.00-14.00 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 w sali nr N035 (wejście od ul. Żurawiej).

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 28 marca na adres [email protected]. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Program spotkania

Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z podnoszeniem kompetencji kadr w odszarach planowania przestrzennego, w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Organizator spotkania

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
tel. 22 273 80 50

Link do informacji