Specustawa mieszkaniowa – wpływają pierwsze kompletne wnioski

Pierwszy kompletny wniosek, związany ze specustawą mieszkaniową wpłynął do wrocławskiego magistratu. Przy ulicy Czochralskiego, w rejonie stacji Nadodrze powstać miałby wielokondygnacyjny budynek mieszkalny.

Wniosek o ustalenie lokalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym przy ul. Czochralskiego we Wrocławiu wpłynął do radnych w dniu 5 września 2018 r. za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia. 8-kondygnacyjny budynek mieszkalny o wysokości ponad 25 m wraz z garażem podziemnym powstać ma w sąsiedztwie innych nowych inwestycji mieszkaniowych. Przyjmując współczynniki mieszkać ma tam ok. 228 mieszkańców. Większość z blisko 150 mieszkań będzie dwupokojowa. Powstać ma też 119 miejsc parkingowych.

Inwestycja nie miałaby spełniać zapisów planów miejscowych w kilku punktach. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza ten teren, położony blisko linii kolejowej, na cele usługowe o wysokości maksymalnie do 5 pięter.

Z całym wnioskiem zapoznać można się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wrocławskiego magistratu pod tym linkiem.

Nie tylko Wrocław

Również w Warszawie zbliża się publikacja nowych wniosków. Jak poinformował w mediach społecznościowych wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski, jeden z nich zakłada wycinków ponad 750 drzew i kolejnych 400 krzewów. Wnioski te nie są jednak jeszcze kompletne: dotyczyć ma on wydania decyzji środowiskowej. Dopiero po wydaniu decyzji środowiskowej i po wpłynięciu do prezydenta miasta zostanie on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wcześniej informowaliśmy o propozycji budowy obiektu mieszkalnego w Gdańsku, przy ulicy Pilotów. O inwestorze oraz sprawie informował Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Opublikował on już wizualizację projektu:

Kolejne miasta przygotowują lokalne standardy urbanistyczne. Samorządy przygotowują lokalne standardy urbanistyczne, gdyż stanowi ono jedno z niewielu narzędzi ochrony ładu przestrzennego miast przed negatywnymi skutkami uchwalonego latem dokumentu. Nie wyklarowała się bowiem jeszcze wykładnia zapisów ustawy i coraz częściej pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości odmowy inwestycji przez rady gmin/miast.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy, lokalne standardy urbanistyczne dotyczące np. wysokości zabudowy mogą się różnić o maksymalnie 50% od wskaźników ustalonych we standardach ogólnokrajowych. Projekt uchwały w tej sprawie przygotowali urzędnicy w Poznaniu. W Biurze Architekta Miasta Łodzi powołano specjalny zespół, który będzie zajmował się wnioskami składanymi przez deweloperów. Do jego zadań będzie należeć m.in. przekazywanie odpowiednich informacji mieszkańcom, a także przygotowywanie rekomendacji dla rady miejskiej. Również w Gdańsku tamtejsze Biuro Rozwoju przygotowuje się do uchwalenia lokalnych standardów. Liderem jest tu jednak stolica – jej władze uchwaliły już ten dokument.