AKTUALNOŚCI

Poznaliśmy listę uwag do specustawy mieszkaniowej. Szybkie konsultacje blisko końca

Czy medialna burza, która rozpętała się po upublicznieniu projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – tzw. specustawy mieszkaniowej, przyniesie skutek?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wczoraj zgłoszone w ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu specustawy mieszkaniowej. Jak poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – konsultacje potrwają tyko do końca kwietnia. Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, zapowiada uwzględnienie dużej części uwag, które wpłynęły do projektu specustawy mieszkaniowej. Na stronach rządowych można zapoznać się z wniesionymi uwagami [LINK]. Ministerstwo inwestycji i rozwoju ciągle pracuje nad treścią dokumentu.

Wśród uwag znajduje się wiele sugerujących wstrzymanie prac nad ustawą mieszkaniową. Takich planów nie ma jednak ministerstwo, które jednak na swojej stronie obiecuje:

Na pewno będziemy mocniej doregulowywać partycypację społeczną.

– czytamy na stronie Ministerstwa.

Zdaniem ustawodawców zdecydowaną rolę w procesie inwestycyjnym odegrać mają władze lokalne, dlatego też usunięte mają zostać zapisy o wydawaniu decyzji przez wojewodów. Gminy będą mogły ustalać własne standardy urbanistyczne dla inwestycji powstających na mocy specustawy. W przekazanej informacji obiecywane jest również doprecyzowanie przepisów dotyczących koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, w tym m.in. wprowadzenie obowiązku dołączenia koncepcji na etapie składania wniosku przez inwestora i udział przedstawiciela władzy wykonawczej i stanowiącej gminy w zespole oceniającym konkurs. Ministerstwo rozważa także wprowadzenie dziesięcioletniego okresu obowiązywania ustawy. Wprowadzone zostać mają również wymogi co do udziału społeczeństwa w procesie wydawania decyzji lokalizacyjnej.

Lista uwag: 1 | 2 | 3

W piątek 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w sali im. Grażyny Gęsickiej odbędzie się konferencja podsumowująca cały proces uzgodnień publicznych projektu.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są drogą elektroniczną na adres [email protected] w terminie do 25 kwietnia 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku reprezentacji organizacji społecznej również nazwę tego podmiotu. Liczba miejsce jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. O możliwości uczestnictwa chętni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.