smart3Dcity w czterech wymiarach – podsumowanie konferencji

Pierwszą edycję konferencji smart3Dcity (26.04.2017, Wrocław) zdominowała tematyka związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz publikowaniem danych miejskich 3D. Procesy te były szeroko omawiane przez podmioty zainteresowane jak najszerszym i najefektywniejszym wykorzystaniem tych informacji. Ważnym elementem dyskusji podczas konferencji był także projekt Polska 4D. Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy smart3Dcity jest firma SHH.

Konferencję otworzył dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, reprezentujący Ministerstwo Cyfryzacji. Podkreślił, że strategicznymi celami projektu Polska 4D jest dostarczenie aktualnej trójwymiarowej informacji (3D), która zmienia się w czasie i wymaga aktualizacji przestrzennej (4D). Ważnymi aspektami tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie danych LiDAR, standardu CityGML, jak również promocja BIM.

Kluczowe w tym aspekcie jest wsparcie planowania i rozwoju inwestycji, a także cyfryzacji działań w sektorze budownictwa, architektury, urbanistyki, projektowania cyfrowej wielobranżowej dokumentacji projektów inwestycyjnych. Efektem wspólnego zastosowania technologii LiDAR, CityGML oraz BIM będzie znaczące zmniejszenie kosztów administracyjnych i realizacji wybranych inwestycji publicznych.

Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, reprezentująca Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, zwróciła uwagę na fakt, że zmiany w teledetekcji stworzyły możliwości zbierania coraz dokładniejszych informacji 3D o otaczającym nas świecie, a także informacji „o czasie włączenia” produktów i usług do operowania w 4D. Prognozuje się, że część zmian w kartografii w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat będzie spowodowana produktami kartograficznymi 4D. Ciekawym aspektem prelekcji była historyczna podróż przez projekty miast idealnych, pokazująca także stulecia ludzkich dążeń do stworzenia jak najlepszego odwzorowania planu miast na mapie lub modelu, oczywiście bez użycia komputerów i dedykowanych aplikacji.

Prelekcje wygłosili także przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wiodących firm technologicznych w zakresie rozwiązań 3D City: virtualcitySYSTEMS, Point Cloud Technology oraz Bentley. Rozwiązania w zakresie pozyskiwania danych przedstawiła firma MGGP Aero. Przedstawione zostały także technologie firm Lenovo oraz Microsoft dedykowane dla 3D. Partnerzy prezentowali praktyczny aspekt swoich rozwiązań na stoiskach wystawowych.

W programie konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące m.in.: danych geodezyjnych w procesie tworzenia modeli miejskich 3D, harmonizacji miejskich danych 3D w środowisku FME, analizy i wizualizacji danych skaningu laserowego (LiDAR), infrastruktury danych przestrzennych 3D dla miast, zaawansowanych modeli miejskich 3D, praktycznych doświadczeń z wdrożeń miejskich 3D City, miejskich modeli 3D z fotogrametrii, jednoczasowych kolekcji danych rejestrowanych z pułapu lotniczego, stacji roboczych dla rozwiązań 3D oraz najnowszych technik prezentacji modeli 3D.

Program konferencji został tworzony z myślą o potrzebach miast i regionów, jak i firm zainteresowanych modelami miejskimi 3D, których działalność jest związana m.in z urbanistyką, architekturą, budownictwem, środowiskiem, inżynierią miejską, geodezją, transportem miejskim oraz zarządzaniem kryzysowym.

Konferencja we Wrocławiu zgromadziła ponad 150 uczestników.

Więcej informacji o inicjatywie na smart3Dcity.pl

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach GISforum

Partnerzy technologiczni

virtualcitySYSTEMS    |    Point Cloud Technology    |    Bentley    |     Lenovo   |     Microsoft   |    LiMON

smart3Dcity.pl  |  GISforum.pl  |  SHH.pl  |  Facebook  |  Twitter  |   LinkedIn 

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.