Siedlce: Ostatnie dni na złożenie uwag do Studium

Do dnia 3 marca trwa zbieranie uwag do projektu nowego siedleckiego Studium. W dokumencie po raz pierwszy pojawi się bilans terenu.

Wyłożony do wglądu projekt Studium dla Siedlec

Wyłożony do wglądu projekt Studium dla Siedlec

Studium dla Siedlec zostało uchwalone w 2005 roku. Było dotychczas zmienione dwukrotnie: w 2009 i 2013. Teraz dokument ponownie jest aktualizowany, w tym o ustalenia dla terenów gdzie inwestycje powstały bez miejscowego planu. Po raz pierwszy w Studium pojawi się też bilans terenu, wprowadzony około pięć lat temu do przepisów.

Wyłożenie dokumentu odbyło się oficjalnie w dniach od 18 grudnia 2020 r do 2 lutego 2021 r. na stronie www.siedlce.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: Gospodarka przestrzenna/Studium lub w zakładce „Urząd Miasta – Planowanie przestrzenne”. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbyła się na początku lutego.

Uwagi do projektu studium wnieść można do dnia 3 marca 2021 roku. Jego to możliwe w formie papierowej na adres: Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce lub w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Siedlce e-PUAP: /0kg988ash7/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Podczas dyskusji publicznej kontrowersje wzbudził m.in. plan zachodniej obwodnicy Siedlec, umieszczony w Studium. Jednak jest to odcinek planowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Opinie w tej sprawie do GDDKiA mieszkańcy mogą zgłaszać do 19 lutego 2021 roku. Więcej informacji na ten temat oraz formularz opinii można znaleźć na stronie internetowej: www.obwodnicaSIEDLEC-dk63.pl.