Seattle In Progress – aplikacja włącza mieszkańców w planowanie

Idąc ulicą w swoim sąsiedztwie mijacie plac budowy i zastanawialiście się co w tym miejscu powstanie. Niestety jedyną informacją dostępną „w terenie” jest tablica informacyjna dotycząca budowy. Nie w Seattle!

Seattle 2

Dzięki mobilnej aplikacji Seattle In Progress, mieszkańcy będą mogli zobaczyć plany lokalne oraz wizualizacje powstających budynków. Za jednym kliknięciem na mapie dostępne mają być podstawowe informacje dotyczące inwestycji – jej opis, mapa oraz wizualizacja. Docelowo aplikacja zapewniać ma powiadomienia e-mail. Użytkownik będzie mógł wybrać dla jakiego rejonu lub dla jakiego budynku zamierza otrzymywać aktualności. Seattle In Progress informować będzie też o odbywających się w sąsiedztwie konsultacjach społecznych.

Aplikacja jest przykładem w jaki sposób wykorzystać rozwój technologiczny do poprawy jakości partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Co ciekawe – nie jest stworzona przez władze miasta, a osobę prywatną. Więcej informacji na stronie projektu seattle.in-progress.us

Źródło: Strona Projektu