Rzeka Waal dostanie więcej miejsca w mieście Nijmegen

Minęło 20 lat odkąd Nijmegen, miasto położone we wschodniej Holandii, nad rzeką Waal uniknęło katastrofy spowodowanej przez ulewne deszcze nad Francją i Niemcami.

Miasto liczące ok. 160 tys. ludności drżało ze strachu i niepewności czy wały, które chronią miasto przez wylaniem rzeki wytrzymają napór wody kierującej się z Renu w 1995 roku. Nie był to pierwszy raz, kiedy mieszkańcy Nijmegen bali się o swoje życie, dobytek, a także przyszłość. Ulewne deszcze, będące skutkiem zmian klimatu nawiedzały miasto już w przeszłości. Dlatego też, Holendrzy wiedzieli, że to iż udało im się uniknąć katastrofy wtedy, wcale nie znaczy, że tak będzie już zawsze. Zdawali sobie sprawę z tego, iż należy poczynić działania, które w przyszłości pozwolą mieszkańcom odetchnąć w chwili zagrożenia zalaniem.

Nijmegen

Działaniem dość oczywistym byłoby wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych. Holendrzy jednak spojrzeli na problem trochę pod innym, szerszym kątem. Mianowicie, postanowili dać rzece więcej miejsca. Przesunięcie jednego z brzegów spowoduje powiększenie terenów zalewowych, utworzony kanał rzeki zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i zmniejszy zagrożenie powodziowe. Nie jest to jednak jedyny korzystny aspekt takiego zabiegu. Jest on oczywiście priorytetem projektu Room for the River Waal, z drugiej jednak strony nadanie rzece Waal nieco innego biegu spowoduje powstanie wyspy na środku rzeki. Wysokość wyspy jest na tyle duża, aby móc utworzyć tam tereny inwestycyjne wraz z terenami zieleni.

W miejscu, gdzie rzeka będzie poszerzana mają powstać cztery mosty łączące jej brzegi z nowo powstałą wyspą. Jej lokalizacja oraz niepowtarzalny charakter, a także historia utworzenia wyspy, spowodowała, iż teren ten ma być uznany za nowe centrum miasta, które jak śmieją się mieszkańcy, w końcu będzie w samym środku Nijmegen. Dodatkowo władze miasta widzą duży potencjał rozwojowy w terenach po północnej stronie rzeki, gdzie powstawać zaczęła dzielnica Waalsprong.

Projekt Room for the River Waal realizowany jest z ramach holenderskiego projektu (Room for the River), który przeprowadzany jest w 30 kluczowych lokalizacjach, gdzie zagrożenie powodziowe jest szczególnie wysokie. Holenderski rząd przeznaczył na wdrożenie projektu 2,3 mld euro.

Projekt w Nijmegen jest największy spośród wszystkich realizowanych. Jego ukończenie przewidywane jest na koniec tego roku, a mimo to miejsce to odwiedziło już ponad 30 tys. osób z całego świata.

Początkowo plan związany z rzeką wyglądał inaczej. Koryto rzeczne miało być pogłębione, a na pewnym jej odcinku miało być zastosowane obejście. W ten sposób spełniono by najprawdopodobniej główny cel, jakim jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego, jednak nie miałoby to wielu innych pobocznych korzyści.

Plan, na który się ostatecznie zdecydowano, miał tylko jeden mankament. Poszerzenie rzeki wiązało się z przeniesieniem wałów 350 metrów w głąb lądu. Tereny te były wykorzystywane głównie rolniczo, wciąż jednak na tym terenie znajdowało się 50 rodzin, które trzeba było przesiedlić. Nie trudno się domyślić, że taka decyzja nie była najłatwiejsza dla tamtejszej ludności. Wiele z tych rodzin mieszkało na tym terenie od pokoleń. Jednak już od samego początku, kiedy projekt był realizowany prowadzono rozmowy i dyskusje z mieszkańcami wysłuchując ich uwag i próśb. Aby uszanować dziedzictwo kulturowe oraz przywiązanie mieszkańców, niektóre z budynków zostały przeniesione w całości. Ostatecznie rodziny zgodziły się na przesiedlenie zauważając, jak wiele miastu przyniesie projekt, który oprócz zwiększenia bezpieczeństwa zapewnia także dostęp do atrakcyjnych terenów utworzonych na wyspie, gdzie można będzie spędzać czas z rodziną i cieszyć się pięknem natury.

Nijmegen

Źródło: www.ruimtevoordewaal.nl

Prace nad projektem powoli chylą się ku końcowi. Już teraz wyspa mimo tego, iż nie jest zagospodarowana cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy idą tam chociażby pobiegać. Miejscowa ludność już wypatruje możliwości wykorzystania nowo powstałego terenu dla celów biznesowych, takich jak np. wycieczki po Waal.

Wciąż jednak nie ma pomysłu na to jak zagospodarować wyspę. Wiadomo, że połowa powierzchni będzie zabudowana, druga część przeznaczona będzie na wypoczynek i rekreację. Jej zagospodarowanie w najbliższym czasie będzie tymczasowe, do czasu aż powstanie plan zagospodarowania tego terenu.

Źródło: www.ruimtevoordewaal.nl