AKTUALNOŚCI

Rząd przyjął kolejne 7 Kontraktów Terytorialnych

Rada Ministrów podjęła uchwałę przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju, zatwierdzającą kolejne Kontrakty Terytorialne dla 7 województw.

Max_MIR_PL_poziomeUchwała dotyczy Kontraktów dla województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym:

 • lubuskiego ok. 11,8 mld zł,
 • małopolskiego ok. 32,8 mld zł,
 • opolskiego ok. 10,1 mld zł,
 • dolnośląskiego ok. 27,9 mld zł,
 • świętokrzyskiego ok. 14,3 mld zł,
 • warmińsko-mazurskiego ok. 18,8 mld zł,
 • zachodniopomorskiego ok. 21,5 mld zł,

oraz

 • podlaskim ok. 18,5 mld zł,
 • śląskim 40,9 mld zł – te województwa już podpisały Kontrakty Terytorialne.

ueKontrakt Terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa. Kontrakt realizowany będzie wspólnie przez władze centralne i samorządowe, a warunki tej współpracy są określone w dokumencie.

Kontrakty terytorialne mają obowiązywać od 2014 do 2023 r. Zawierają spis przedsięwzięć, które mają zostać głównie sfinansowane z nowego budżetu unijnego w ramach programów operacyjnych. Inni beneficjenci to budżety m.in.: państwa, danego województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne lub prywatne.

Realizowane mają być przedsięwzięcia w innowacyjne rozwiązania oraz inwestycje transportowe, zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe. Ważnym zadaniem będzie rozwój sektora energetyki i infrastruktury przeciwpowodziowej. Kolejny obszary działań to: zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie wykluczenia społecznego, rozwój edukacji oraz podniesienie jakości i dostępności usług z ochrony zdrowia.

Kontrakty obejmują również działania na rzecz rozwoju miast, w szczególności wojewódzkich, oraz ich obszarów funkcjonalnych (tzw. MOF-y i ZIT-y). Zakładają też kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach o niekorzystnych zjawiskach społeczno-gospodarczych.

Województwo lubuskie – pełna lista przedsięwzięć tutaj

Do kontraktu wpisano 32 przedsięwzięcia. Do najważniejszych należą m.in.:

 • dokończenie budowy S3,
 • dojazdy do autostrad A4 i A18,
 • infrastruktura drogowa do kompleksu Gubin-Brody,
 • modernizacja infrastruktury taboru transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego,
 • doposażenie Centrum Onkologii w Zielonej Górze.

Województwo małopolskie (tutaj pełna lista projektów):

 • dokończenie trasy S7,
 • budowa obwodnic Zabierzowa, Zatora, Dąbrowy Tarnowskiej oraz zachodniej Nowego Sącza,
 • budowa nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu,
 • modernizacja linii kolejowych: 93, 8, 62, 660.

Województwo opolskie (60 projektów):

 • budowa obwodnicy Nysy, Niemodlina, Dobrzenia Wielkiego, Myśliny, Kędzierzyna-Koźla,
 • rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa,
 • modernizacja 3 długich śluz: w Januszkowicach, Krapkowicach i Opolu,
 • rewitalizacja linii kolejowych in. Nysa – Opole, Opole – Kluczbork i Nysa – Brzeg.

Województwo dolnośląskie – 20 przedsięwzięć, przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę, na łączną kwotę około 25 mld zł:

 • budowa dróg S3 i S5,
 • inwestycje poprawiające żeglowność Odry,
 • modernizacja linii kolejowych,
 • budowa obwodnicy Głogowa wraz z przeprawą mostową nad Odrą oraz budowa obwodnicy Wałbrzycha.

Województwo świętokrzyskie:

 • dokończenie trasy S7,
 • budowa obwodnicy Opatowa w ciągu drogi S-74 oraz obwodnicy Morawicy na drodze krajowej nr 73,
 • modernizacja linii kolejowych: nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów oraz linii nr 25: Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko,
 • rozwój Publicznego Banku Komórek Macierzystych przy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin.

Województwo warmińsko-mazurskie:

 • budowa dróg S7 i S51,
 • modernizacja via Baltici w okolicach Ełku,
 • przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu,
 • budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie.

Województwo zachodniopomorskie (lista projektów):

 • budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin,
 • budowa tunelu w Świnoujściu,
 • modernizacja Nadodrzanki (linii Szczecin-Wrocław) oraz linii kolejowej Szczecin-Poznań,
 • modernizacja toru wodnego Szczecin-Świnoujście i pogłębienie go do 12,5 metra, a także rozbudowa infrastruktury zespołu portów Szczecin-Świnoujście.

Źródło: premier.gov.pl oraz strony zarządów województw.