Rząd planuje zmianę zakresu projektu budowlanego

Stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych mają pojawiać się już przy realizacji budynków. Do konsultacji trafił projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nowelizacja rozporządzenia jest związana z wdrożeniem części postanowień dyrektywy unijnej (2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej). Nowe budynki mają być wyposażone w samoregulujące się urządzenia, które odpowiadać będą za temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub, w uzasadnionych przypadkach, w wyznaczonej strefie ogrzewanej modułu budynku.

Dodatkowo w nowych budynkach posiadających więcej niż dziesięć miejsc parkingowych będzie niezbędna instalacja co najmniej jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych, a także dostosowanie infrastruktury tak, by w przyszłości umożliwić na wszystkich miejscach parkingowych zainstalowanie punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Szczegóły w projekcie ustawy:

Ustawa_warunkow_technicznych