Ruszył konkurs dla warszawskiego Placu Pięciu Rogów

W najbliższym czasie znaczną przemianę przejść ma przestrzeń na skrzyżowaniu ulic Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej w Warszawie. Warszawski ratusz ogłosił konkurs architektoniczno-urbanistyczny na przebudowę skrzyżowania na plac miejski.

Plac 5 Rogów

Nowa przestrzeń nazywać ma się Placem Pięciu Rogów. Przestrzeń zdominowana dziś przez asfalt, jednie i parkingi ma zostać przywrócona pieszym. Jest to ważne, szczególnie że plac przecina dziś jedna z najchętniej wykorzystywanych przez pieszych ulic – Chmielna. Konkurs architektoniczny był poprzedzony konsultacjami społecznymi, które odbyły się wiosną. Podczas spotkań i spacerów zebrano opinie mieszkańców i przedsiębiorców. Wszyscy zainteresowani mogli przekazać swoją opinię poprzez ankietę on-line. Wcześniej przeprowadzono między innymi diagnozę funkcjonowania placu metodami psychologii środowiskowej. Jako największe problemy wskazano złą lokalizację przejść dla pieszych, brak miejsc do odpoczynku czy utrudniony dostęp dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Miasto ogłosiło konkurs na koncepcję zagospodarowania placu w ubiegłym tygodniu, 21 czerwca. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 8 lipca, zaś termin składania prac konkursowych mija 26 października. Najlepszą koncepcję placu wybierze sąd konkursowy pod przewodnictwem dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Ocenione mają być aspekty użytkowe, komunikacyjne, ekonomiczne oraz wizualne. Główna nagroda w konkursie wynosi 70 tysięcy złotych oraz do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Kolejne nagrody wynoszą kolejno 50 i 30 tysięcy złotych.

Plac zachęcać ma przechodniów do zatrzymania się i spędzania wolnego czasu w jego obszarze. Ruch samochodów miałby w obu kierunkach odbywać się po stronie wschodniej, zaś odcinek w ramach placu funkcjonować miałby w ramach “strefy zamieszkania” z pierwszeństwem ruchu pieszego. Wyzwaniem dla uczestników konkursu będzie zaprojektowanie odpowiedniej zieleni, w szczególności po kontrowersjach związanych z projektem przebudowy ulicy Świętokrzyskiej. Zmiany na placu rozpocząć mają się w przyszłym roku.

Szczegóły konkursy na stronie UM Warszawa.