Rocznica powstania Biura Odbudowy Stolicy

W dniu 14 lutego 1945 dekretem Krajowej Rady Narodowej powołane zostało Biuro Odbudowy Stolicy. Instytucja powstała w celu odbudowy Warszawy, zniszczonej w czasie II wojny światowej.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg

fot. Lemarx (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-SA-3.0

Biuro odpowiedzialne było m.in. za odbudowę powojenną Warszawy, która w znacznej większości legła w gruzach. Jego zadaniem było dokładne spisanie strat w zabudowie Warszawy po II wojnie światowej, opracowanie koncepcji urbanistycznych i realizacja odbudowy stolicy.

BOS odpowiada m.in. za dzisiejszy wygląd Starego i Nowego Miasta czy Łazienek Królewskich. Tej instytucji zawdzięczamy również obecny wygląd Traktu Królewskiego i niższą niż przed wojną zabudowę ulicy Nowy Świat. Wśród inwestycji realizowanych przez BOS zaliczyć można także powstałą w latach 1947-1949 projektu Trasy W-Z.

Odbudowa Starego Miasta w Warszawie, zrealizowana do 1952 r., zyskała później uznanie i trafiła na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ponad 85% zabytkowego centrum Warszawy zostało zniszczone przez nazistowskie oddziały okupacyjne. Po wojnie mieszkańcy Warszawy podjęli dzieło odbudowy, które doprowadziło do odtworzenia kościołów, pałaców i domów będących symbolem polskiej kultury i narodowej tożsamości. Jest to wyjątkowy przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego.

Biuro Odbudowy Stolicy powstało z przekształcenia Biura Organizacji Odbudowy m.st. Warszawy. Kierował je Roman Piotrowski, a jego zastępcami byli Witold Plapis oraz Józef Sigalin. W lipcu 1945 BOS zatrudniało już ok. 1500 osób. W skład biura wchodziły wydziały:

 • Wydział Urbanistyki
 • Wydział Architektury i Inżynierii
 • Wydział Architektury Zabytkowej
 • Wydział Inżynierii
 • Wydział Planowania Gospodarczego
 • Wydział Propagandy
 • Wydział Zleceń
 • Wydział Nadzoru
 • Wydział Pomiarów
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 • Samodzielny Dział Personalny
 • Samodzielny Dział Kontroli
 • Sekretariat Generalny

Wśród kontrowersyjnych działań BOS zaliczyć można m.in. zniszczenie części kamienic, które nadawały się do obudowy czy przygotowanie miejsca pod realizację Pałacu Kultury i Nauki, w rejonie ulic Chmielnej i Złotej. Odbudowa Warszawy korzystała z cegieł zniszczonych kamienic w miastach zachodniej części kraju, m.in. Szczecina czy Wrocławia. W celu odbudowy Warszawy zniszczono również fragmenty miast przygranicznych.

W ostatnich latach archiwa jednostki zostały uznane przez UNESCO jako jedno z najważniejszych zbiorów dokumentów w dziejach ludzkości. Dyrektor generalna organizacji zdecydowała o wpisaniu go na listę “Pamięć Świata”. Zbiór składa się z kilkunastu tysięcy teczek, map, planów, zapisów inwentaryzacyjnych oraz projektów z pierwszej dekady po wojnie. Przechowywane jest w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy.