RE.Bytom Rewitalizacja z mieszkańcami; Bytom, 10-14.10.2015

W dniach 10-14 października odbędzie się wydarzenie RE.Bytom Rewitalizacja z mieszkańcami, organizowane przez dwie organizacje pozarządowe Miasto dla mieszkańców i Napraw Sobie Miasto przy wsparciu architektów firmy Pronobis Studio.

W trakcie wydarzenia odbędą się pokazy nowych technologii termomodernizacji zabytkowych kamienic oraz warsztaty zarówno architektoniczne dla dzieci jak i planowania przestrzeni dla mieszkańców miast. Zakończeniem będzie konferencja, na której będzie omawiany wpływ mieszkańców na zmiany tkanki miejskiej i jakości przestrzeni miast. Patronat honorowy imprezy objęli Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

MIEJSCE I TERMIN:

Bytom, 10 – 14 października 2015 r.

PROGRAM:

10.10.2015 r. – Inauguracja imprezy

„RE.BYTOM Otwarcie” – plenerowe wydarzenia na bytomskim Rynku

czas: godz. 14:00 – 21:00

miejsce: Ul. Rycerska/Rynek, Bytom

14:00 – 16:00 Prezentacja prac konkursowych – głosowanie publiczności

a) Konkurs architektoniczny na zmianę zagospodarowania Rynku w Bytomiu dla studentów architektury

b) Konkurs plastyczny „Mój Bytom przyszłości” dla dzieci szkół bytomskich.

14:00 – 20:00 Warsztaty z obsługi i sterowania dronami (Droneland)

15:00 – 20:00 Warsztaty dla zarządców nieruchomości (Ytong) – Prezentacja nowoczesnych metod termomodernizacji obiektów zabytkowych

16:00 – 18:00 Warsztaty architektoniczne dla dzieci

16:00 – 18:00 Warsztaty projektowania witraży bytomskich dla dzieci

16:00 – 18:00 Warsztaty stowarzyszeń Zielona Edukacja i EMEKO – Zdrowa żywność i ochrona środowiska naturalnego oraz praca z gliną

16:00 – 18:00 Warsztaty stowarzyszenia IOGT – Wychowanie w trzeźwości (alkogogle) i taniec/śpiew (Zumba i występy wokalne)

16:00 – 19:00 Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Bezpłatne konsultacje z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

19:30 – 21:00 Historia Rynku i Ratusza, prezentacja filmów i zdjęć archiwalnych

11-13. 10.2015 r. – Blok warsztatowy

Warsztaty to propozycja dla wszystkich chętnych do kreatywnej współpracy.  Szczególnie zapraszamy: mieszkańców, urzędników,  zarządców nieruchomości, organizacje pozarządowe.

WARSZTAT 1: Współprojektowanie przestrzeni miejskiej- jak zaprojektować miejsce?
miejsce –Bytom w plenerze ze stacją na dworcu PKP
termin – 11.X.2015r. 12:00-16:00
czas trwania warsztatów – 4 godziny
prowadzący – Marta Styrna, Agnieszka Majorek, Jakub Adamczyk
liczba uczestników – 15 osób

Warsztat skierowany jest do tych, którzy chcieliby w praktyce dowiedzieć się, na czym polega praca projektowa i jak można ją usprawnić poprzez analizy zachowań użytkowników przestrzeni. Odbędziemy spacer badawczy, zaproponujemy kilka koncepcji, wspólnie wybierzemy najtrafniejsze pomysły, które sprawdzimy. Zastanowimy się również, czy warto i jak można zdobyć dodatkowe finansowanie, wsparcie lokalnych władz lub większą ilości czasu na wdrożenie.

W trakcie spotkania zaprojektujemy dobre miejsca do odpoczynku w mieście, opierając się na prototypowaniu rozwiązań i ich testowaniu. Uczestnicy otrzymują krzesła, żeby wspólnie ustalić najlepszy ich układ dla konkretnej lokalizacji. Będą mieli wiele możliwości: od chaotycznego rozstawienia, poprzez ławki 2-3-osobowe i ich zestawy, aż po jedną „wstęgę” lub skupisko. Każdy pomysł ocenimy ze względu na problem występujący w danej przestrzeni i cel działania.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WARSZTAT 2:  Warsztaty dla zarządców nieruchomości.

miejsce –Bytom
terminy – 12.X. 2015r. 16:00-20:00;
13.X.2015r. 16:00-20:00
czas trwania warsztatów – 4 godziny
prowadzący – Anna Karłowska, Agata Janko, Paweł Jaworski
liczba uczestników – 12 osób

Warsztat skierowany jest do zarządców wspólnot, którzy chcieliby w praktyce dowiedzieć się:

 • jak zaangażować mieszkańców?
 • jak pracować z mieszkańcami aby osiągnąć konsensus?
 • jak zarządzać projektem przy wyłonionej grupie wsparcia, przy uwzględnieniu:
  • zakres rzeczowy takich działań (co mieszkańcy mogą zrobić sami),
  • zakres osobowy (kiedy potrzeba do działania osoby z zewnątrz – specjalistów poszczególnych dziedzin),
  • zakres finansowy (jakie oszczędności może dać taki model),
  • zakres czasowy (jak należy planować działania długofalowe, aby przynosiły oszczędności finansowe i aby utrzymać zaangażowanie mieszkańców)

Na podstawie przykładu remontu podwórka wypracujemy model współpracy z mieszkańcami. Prosta formuła pozwoli na wyłonienie grupy mieszkańców, którzy wezmą na siebie większą odpowiedzialność za obiekt i jego otoczenie. Model może być powielany przez osoby, które chciałyby mieć większe wsparcie członków wspólnoty w realizacji projektów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WARSZTAT 3:  Wymyśl Bytom. Dwudniowe kreatywne warsztaty dla mieszkańców.

miejsce – AGORA Centrum Handlowo-usługowe, Sala konferencyjna 3 pętro,
Pl. Kościuszki 1, Bytom
termin – 12.X. 2015r. 16:00-20:00  i  13.X.2015r. 16:00-21:00
czas trwania warsztatów – 4 godziny pierwszego dnia, 5 godzin drugiego dnia
prowadzący – Katarzyna Wala, Bartek Lis   Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
liczba uczestników – 20 osób

Te kreatywne warsztaty skierowane są do mieszkańców Bytomia, w tym: urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Warsztaty zostaną poprzedzone zbieraniem opinii wśród mieszkańców na temat wyzwań ważnych dla społeczności.

Warsztaty „Wymyśl Bytom” będą otwarte dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i dotychczasowe zaangażowanie społeczne mające na celu stworzenie nowych projektów odpowiadających na ważne w określonej miejscowości wyzwania społeczne. Po 7 godzinnej pracy nastąpi prezentacja Pomysłów, na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy. Za pomocą głosowania wybrane zostaną pomysły, które zostanie wybrany projekt, który ma szansę na realizację.

Warsztat „Wymyśl Bytom” to twórcze doświadczenie wspierające poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, myślenie poza schematami, budowanie sieci kontaktów i przede wszystkim pokazujące, że inicjowanie zmiany społecznej jest możliwe. „Wymyśl Bytom” to spotkanie ludzi i ich idei, wymiana wiedzy oraz wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Cel działania:

 • Poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Bytomia
 • Zachęcenie do czynnego udziału w animowaniu życia kulturalnego miasta
 • Spotkanie ze sobą różnych grup mieszkańców, konfrontacja punktów widzenia
 • Wymyślenie działań kulturalnych, które mają szansę na realizację

Stosujemy podział na grupy, każda z grup pracuje nad wymyśleniem projektu kulturalnego, który ich zdaniem jest przydatny w Bytomiu i zmieni raz na zawsze jego kulturalną mapę miasta. Grupy są mieszane, w każdej musi się znaleźć urzędnik, przedstawiciel organizacji pozarządowej, instytucji publicznej i randomowy obywatel.

Plan działania:

Dzień pierwszy
12.X. 2015r. 16:00-20:00

Diagnoza lokalna

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów zostaną zaznajomieni z kilkunastoma prostymi metodami badawczo-animacyjnymi, które umożliwiają przeprowadzenie diagnozy potrzeb wśród mieszkańców lokalnej społeczności. Następnie, wspólnie z badaczami z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” przeprowadzą szybkie badania w przestrzeni Bytomia. Ich celem będzie zebranie opinii wśród mieszkańców miasta na temat wyzwań ważnych dla społeczności. Zgromadzone wypowiedzi zostaną przeanalizowane i przekształcone w formę rekomendacji, które staną się podstawą dla Generatora pomysłów.

Dzień drugi
13.X. 2015r. 16:00-21:00

Generator pomysłów

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów poznają generator pomysłów – innowacyjne narzędzie pracy z lokalną społecznością. Przez blisko cztery godziny przedstawiciele różnych środowisk będą wspólnie pracować nad twórczymi rozwiązaniami problemów, określonych podczas diagnozy lokalnej. Warsztat jest zaprojektowany tak, aby jego uczestnicy mieli możliwość wykroczenia poza utarte schematy myślenia i w ten sposób wypracować świeże pomysły na działania w Bytomiu (i nie tylko). Na koniec nastąpi prezentacja pomysłów, na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy miasta. Za pomocą głosowania wybrany zostanie projekt, który ma w przyszłości szansę na realizację.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
11-13.10.2015 r. – Blok wycieczkowy

Trasa 1:            Rynek i okolice

Trasa 2:            Rynek i okolice by night

Szczegółowy program wycieczek na stronie www.re.bytom.pl

14.10.2015 r.  – Konferencja pod hasłem „Rewitalizacja z Mieszkańcami”

Program konferencji

Imprezy towarzyszące:

 • Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zmianę zagospodarowania rynku w Bytomiu

dla studentów kierunków architektonicznych.

– Konkurs plastyczny „Mój Bytom przyszłości” dla dzieci bytomskich szkół.

– Warsztaty na Nikiszowcu – projektowanie partycypacyjne z mieszkańcami katowickiej dzielnicy Nikiszowiec –  szczegóły na stronie www.re.bytom.pl

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.