Rada Warszawy przyjęła uchwałę krajobrazową

Dziś Rada Warszawy przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową. Wprowadza ona rozwiązania prawne, które regulują zasady umieszczania reklam i szyldów w przestrzeni miejskiej, stawiania ogrodzeń czy obiektów małej architektury.

Powstanie uchwały krajobrazowej umożliwia ustawa z wiosny 2015 roku. Projekt uchwały krajobrazowej od września tego samego roku przygotowywało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się w 2017 roku. Zebrano wówczas ponad tysiąc uwag. Kolejne konsultacje społeczne, w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu, nastąpiły rok później. Publikacja raportu z konsultacji nastąpiła w lutym.

Uchwała krajobrazowa zmieni krajobraz Warszawy i ograniczy liczbę reklam wielkopowierzchniowych | fot. Wojciech Wojtowicz

Uchwała krajobrazowa zmieni krajobraz Warszawy i ograniczy liczbę reklam wielkopowierzchniowych | fot. Wojciech Wojtowicz

Mniej reklam wielkoformatowych

Wolnostojące nośniki reklamowe funkcjonować będą mogły funkcjonować wyłącznie wzdłuż wyznaczonych ulic. Tylko przy niektórych z nich – głównie trasach wylotowych z miasta – będą one mogły mieć do 18 metrów kwadratowych. W centrum miasta nie będą mogły pojawiać się nośniki o powierzchni ponad 9 m2. Tam dopuszczone zostaną tylko słupy ogłoszeniowe według wzoru zastrzeżonego dla m. st. Warszawy oraz niewielkie gabloty z wymienialną treścią (citylighty).

Reklamy znikną również z elewacji i dachów budynków, za wyjątkiem ślepych ścian. Nie będzie już więc dochodzić do przesłaniania okien nośnikami reklamowymi okien. Jedynym wyjątkiem będzie remont budynku, W tym przypadku jednak stosowanie reklam zostanie ograniczone – pojawią się one maksymalnie przez okres 9 miesięcy i nie częściej niż co 5 lat. Dodatkowo, wykluczone zostanie sytuowanie nośników reklamowych na niektórych typach nieruchomości, np. na terenach urzędów, placówek oświatowych czy dyplomatycznych.

Na budynkach znaleźć się będą mogły szyldy promujące działalność prowadzoną w obrębie tej samej nieruchomości. Ich uregulowanie poprawi wygląd parterów przyulicznych, estetykę i spójność przestrzeni, a także pozwoli wkomponować je w architekturę budynków. Uchwała dopuszcza takie formy, jak tablica, kaseton, semafor, szyld ażurowy, mural, flagę, markizę oraz szyldy wolnostojące. Wszystkie podlegać będą jednak regulacjom.

Jeśli firmy nie dostosują się do obowiązującego prawa, zacznie działać mechanizm nakładania kar w trybie dziennym. Ich wysokość będzie naliczana od wielkości. I tak, w 2020 r., za nielegalną reklamę o powierzchni 1 metra kwadratowego kara wyniesie ponad 112 zł, w przypadku dużego nośnika, jak siatka 500-metrowa, będzie to już ponad 4700 zł dziennie.

Uchwała krajobrazowa warszawa

Uchwała krajobrazowa określi rozmiar i format szyldów \ um.warszawa.pl

Standardy małej architektury tylko na terenach publicznych

Uchwała wprowadziła standardy, które powinny spełniać obiekty małej architektury, by pojawiać się na warszawskich ulicach. Wśród zalecanych materiałów wymieniono stal, żeliwo, aluminium, beton z kruszywem bądź polimerowy, kamień i drewno. W obrębie poszczególnych ulic lub ich fragmentów wymagana będzie spójność wzornictwa. Na warszawskich przystankach reklamy będą mogły mieć maksymalną powierzchnię niewiele ponad 2 m².

Zmiany dotyczące małej architektury dotyczyć będą tylko przestrzeni publicznych. O wymianę ławek czy lamp nie będą musieli martwić się prywatni właściciele. Również zrealizowane już ogrodzenia będą mogły pozostać w przestrzeni Warszawy. W przypadku nowych grodzeń, właściciele będą musieli jednak spełnić wymogi uchwały krajobrazowej. Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,8 m (gdy przezierność jest nie mniejsza niż 50%) lub 1,2 m. Obiekty biurowe i usług publicznych będą mogły mieć wyższe ogrodzenia: do 2,5 m, zaś jeszcze wyższe – obiekty sportowe i magazynowe. Zakazane będzie stosowanie prefabrykowanych płyt betonowych, blachy falistej, poliwęglany oraz ostrych elementów.

Grodzone osiedla nie znikną

W Warszawie wciąż będą mogły powstawać grodzone osiedla – gdy jego rozpiętość przestrzenne wyniesie ponad 200 metrów lub gdy teren będzie o powierzchni poniżej dwóch hektarów. Zakazane będzie grodzenie otwartych zespołów modernistycznych, powstałych przed 1989 rokiem.

Uchwała dotyczy nie tylko nowych reklam i szyldów, ale i tych obowiązujących przed momentem wejścia jej w życie. Okres przejściowy wynosi od 2 (dla nośników reklamowych) do 3 lat dla szyldów. Pozwoli to firmom na dostosowanie się do zapisów uchwały. Dostosowanie małej architektury będzie możliwe w okresie 5 lat. Przepisy zaczną obowiązywać 90 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Karna opłata stanowić będzie 40-krotność stawek, których wysokość ustalana jest co roku przez Ministra Finansów. Uzależniona będzie też od powierzchni ekspozycyjnej usytuowanego niezgodnie z przepisami nośnika. W tym roku za nielegalną reklamę o powierzchni 1 metra kwadratowego kara wyniesie ponad 112 zł. W przypadku nośnika o powierzchni 100 m2 wyniesie ponad 1000 zł, zaś w przypadku siatki o powierzchni 500 m2 będzie to ponad 4700 zł dziennie.

Z uchwałą zapoznać można się na stronie Urzędu Miasta Warszawy: link