Program URBACT III zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program URBACT III został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako trzeci program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.

Program URBACT jest programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody łączące wymiary: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W latach 2007-2013 polskie miasta aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie.

Pierwsze nabory konkursowe do dwóch rodzajów sieci tj. Planowania Działań i Wdrażania zostaną ogłoszone w marcu 2015.

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju