Prezydent Duda podpisał ustawę antysmogową

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez Andrzeja Dudę nowelizacji prawa ochrony środowiska zwaną „ustawą antysmogową”. Umożliwione w ten sposób zostało wprowadzenie nowych prawnych narzędzi poprawy jakości powietrza i ochrony przed hałasem na szczeblu lokalnym.

Smog w Krakowie | fot. Andrzej Kamiński | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0
Smog w Krakowie | fot. Andrzej Kamiński | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0

W sprawie uchwalenia stosownego prawa apele wnosiły organizacje pozarządowe, w tym Polski Alarm Smogowy. Inicjatorem przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska ustawy był małopolski poseł Tadeusz Arkit. Istniały podejrzenia, że prezydent Duda nie będzie skłonny do podpisania ustawy, jednakże nastąpiło to w dniu dzisiejszym. Nadrzędnym celem ustawy jest poprawa jakości powietrza, przede wszystkim w dużych miastach.

Nowe przepisy dają wiele narzędzi prawnych i możliwości do tej pory niedostępnych dla lokalnych samorządów. Przyjęta ustawa wprowadza m.in. kompensacji emisji przez ograniczanie niskiej emisji, tj. domowych pieców i kotłowni. Do tej pory analogiczne prawo obowiązywało tylko w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.

Ponadto, podpisana nowelizacja wprowadza zmiany w warunkach stawiania ekranów akustycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o ograniczenie absurdalnego wznoszenia ich na terenach niezamieszkałych czy w pobliżu pól i lasów.

Szacuje się, że z powodu zbyt zanieczyszczonego powietrza umiera w Polsce rocznie ok. 40-45 tys. osób. Temat ten podejmowany był zarówno przez organizacje pozarządowe jak i Najwyższą Izbę Kontroli, według której zajmujemy niechlubne ostatnie miejsce w rankingu krajów o najlepszym stanie powietrza. Według badań do najczęstszego przekroczenia stężenia pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu dochodzi na południu Polski oraz w największych aglomeracjach. Najgorzej wygląda sytuacja w Krakowie, gdzie z powodu niskiej emisji limity przekraczane są nawet przez 200 dni w roku.

Przeciwnicy ustawy zarzucali jej obojętność na los najbiedniejszych rodzin, których nie stać na wymianę instalacji grzewczych. Stąd też nowelizacja nie nakazuje, a umożliwia samorządom wprowadzenie zakazu palenia węglem czy wskazanie standardów dla kotłów grzewczych. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w najbliższych 5 latach na poprawę jakości powietrza przeznaczone zostanie ok. 12 mld zł.