Prawo miejscowe w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni województwa, Toruń, 28.11.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
zaprasza do udziału w

konferencji samorządowej

w ramach cyklu debat o skutecznym zarządzaniu zmianami w przestrzeni
LABORATORIUM PRZESTRZENIE KULTURY

pod tytułem

Prawo miejscowe w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni województwa,

która odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek), o godz. 11.30, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 – patio I piętro.

29 listopada 2017 r. (środa) w godz. 9.00-14.00 zaplanowano spotkanie wojewódzkich służb planistycznych, na które zapraszają organizatorzy.

Celem konferencji jest omówienie prawnych, społecznych i ekonomicznych aspektów formułowania, stosowania i roli prawa miejscowego w zrównoważonym rozwoju województwa oraz kształtowania ładu przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym. W trakcie konferencji zostanie zaprezentowane opracowanie „Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza i działania”.

Zagadnienia panelu

  • Wykorzystanie aktualnych możliwości stosowania przepisów prawa miejscowego przez samorząd wojewódzki;
  • Obszar pilnych regulacji prawa miejscowego;
  • Rola planowania zintegrowanego – planu zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrumentu koordynacyjnego dla stosowania prawa miejscowego;
  • Miejsce społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu rozwoju województwa i stosowaniu prawa miejscowego.

Uczestnicy panelu

prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Maria Lewicka, dr Piotr Otawski, mgr inż. arch. Janusz Sepioł, dr arch. Tomasz Sławiński, mgr Bartłomiej Kolipiński, prof. dr hab. Igor Zachariasz, dr Piotr Żuber

Koszty

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty dojazdu, ewentualnego noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenie:

Uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w konferencji 28 listopada br. w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. na adresy: [email protected] oraz [email protected].

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu służb planistycznych dnia 29 listopada 2017 r. są proszone o dodatkowe potwierdzenie udziału w tym wydarzeniu (na w/w adresy).

 

Program konferencji

Przewodniczący konferencji: mgr inż. arch. Olgierd Dziekoński

11.30 – Rejestracja uczestników, bufet kawowy

12.30 – Sesja ogólna

11.35 – Otwarcie konferencji – Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Ładu Przestrzennego arch. Zbigniew Wajer

11.35-11.45 – Wystąpienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

11.55 – Informacja na temat projektu „Ład przestrzenny w woj. kujawsko-pomorskim”

– dr Leszek Kozłowski (UMK Toruń)

11.55-12.05 – Wystąpienie recenzenta książki „Kształtowanie ładu przestrzennego w woj. kujawsko-pomorskim” prof. dr hab. Jana Falkowskiego

12.05-12.20 – Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

12.20-12.25 – Konkluzje Marszałka Województwa

12.25-12.30 – Narzędzia do monitoringu stanu ładu przestrzennego – prezentacja Firmy UAVSystem.pl

13.00 – Przerwa kawowa

W trakcie przerwy będzie możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami VR – pokój nr 214 (I piętro).

– Prof. Jacek Szlachta „Zapisy dokumentów strategicznych UE dotyczące polityki spójności post 2020”

15.30 – Sesja panelowa. Moderator: arch. Olgierd Dziekoński

14.10 – Wystąpienia panelistów

14.10-14.40 – Wypowiedzi przedstawicieli wojewódzkich służb planistycznych 14.40-15.00 – Odniesienie się panelistów do wystąpień przedstawicieli województw

15.15 – Głosy z sali 15.15-15.30 – Konkluzje paneli stów

15.45 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji – arch. Olgierd Dziekoński

16.30 – Obiad

18.00 – Spotkanie robocze przedstawicieli wojewódzkich służb planistycznych

 

29 listopada 2017 r., godz. 9.00-14.00

Spotkanie wojewódzkich służb planistycznych

(zależne od liczby zgłoszeń, uwarunkowane potwierdzeniem uczestnictwa do dnia 16.11.2017 r.)

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.