AKTUALNOŚCI

Praca

POZNAŃ

Stanowisko ds. projektowania urbanistycznego nr 29
link

WARSZAWA

starszy inspektor do spraw: obsługi systemów informacji przestrzennej (GIS) w zespole ds. Informacji Przestrzennej w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
link

główny specjalista w Wydziale Kształtowania Polityki Spójności w Departamencie Strategii Rozwoju, MIR
link

Szukasz pracownika? Chętnych do publikacji ofert prosimy o przesyłanie ich pod adres [email protected]