Poznań: Zmiany na ulicy Św. Marcin

Zmiany na ulicy Św. Marcin w Poznaniu przywrócić mają jej świetność i sprawić, że stanie się ona wizytówką miasta. Władze Poznania postanowiły wydłużyć konsultacje społeczne, poszerzyć debatę o wątki architektoniczne oraz zorganizować konkurs urbanistyczno-architektoniczny.

Ulica Św. Marcin w 2009 roku. Autor: Awersowy / Wikimedia Commons. Lic: CC-BY-3.0

Ulica Św. Marcin w 2009 roku. Autor: Awersowy / Wikimedia Commons. Lic: CC-BY-3.0

Kolejny etap działań dotyczących rejonu ul. Św. Marcin stanowić będzie konkurs urbanistyczno-architektoniczny, który ma zmienić ulice centrum Poznania. Zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkurs na zagospodarowanie ulicy Św. Marcin oraz ulic 27 Grudnia, Gwarnej, Kantaka, Ratajczaka, Alei Marcinkowskiego i placu Wolności rozpocznie się 14 sierpnia. Prace można będzie składać do 29 października. Głównym celem konkursu ma być wypracowanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania tej przestrzeni z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych, przestrzennych, jej aspektów funkcjonalnych i estetycznych. Wyniki konkursu mają być punktem wyjścia do dyskusji nad ostatecznym zagospodarowaniem przestrzeni w tej części miasta oraz opracowania ostatecznej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

Ulica Św. Marcin jest jednych z głównych ciągów w mieście. Z uwagi na lata zaniedbań przestrzeń nie spełnia wszystkich stawianych jej wymogów. Władze miasta zamierzają uatrakcyjnić tę część miasta i przywrócić życie na ulicy. Częścią programu zmian ma być uspokojenie ruchu na ulicy, jednak nie ma planów na zmianę ulicy na deptak. Ważną rolę pełnić ma estetyka ulic, placów i budynków. Wszystkie działania realizowane mają być przy udziale mieszkańców oraz przedsiębiorców. Władze Poznania liczą na realizację projektu do roku 2018.