Poznań: Rozstrzygnięto konkurs na Wolne Tory

Jeden z najważniejszych obszarów rozwojowych Poznania może zmienić swoje oblicze. Rozstrzygnięto konkurs na „Projekt urbanistycznego zagospodarowania terenów Wolnych Torów w Poznaniu”.

Wolne Tory to teren o powierzchni 130 ha, ograniczony ulicami Kolejową i Głogowską od zachodu, Mostem Dworcowym od północy, ulicami Przemysłową i Roboczą od wschodu oraz ulicą Hetmańską od południa. Teren inwestycyjny to około 50 hektarów. Wolne Tory mają być nową, wielofunkcyjną dzielnicą Poznania z priorytetem komunikacyjnym dla transportu publicznego i rowerowego oraz ruchu pieszego. Jako obszar powiązany z Wildą i Łazarzem ma integrować obie te dzielnice.

Konkurs, który ogłoszono w marcu, był wspólną inicjatywą Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. Zgłosiły się do niego 84 podmioty. Po weryfikacji zaproszono 80 uczestników. 15 lipca br. Sąd Konkursowy wyłonił sześć koncepcji. Autorzy zostali poproszeni m.in. o dopracowanie swoich pomysłów, przeprowadzenie analiz i przygotowanie makiet. Następnie wybrano najlepsze prace:

  • I miejsce: Mycielski Architecture&Urbanism; Warszawa; nagroda w wysokości 171 000 zł (grafiki poniżej)
  • II miejsce: Autorskie Studio Architektury ATRIUM Mateusz Urbański; Poznań; nagroda w wysokości 111 000 zł
  • III miejsce: Grupa Kreska Piotr Dynowski; Warszawa; nagroda w wysokości 71 000 zł
  • Sąd Konkursowy przyznał również trzy wyróżnienia, każde o wartości 31 000 zł. Autorzy otrzymają też wynagrodzenie za prawa autorskie.

Jak podaje strona internetowa miasta Poznania:

„zwycięska praca proponuje atrakcyjne ukształtowanie kwartałów zabudowy i ich skali. Doceniono poszanowanie wartości dziedzictwa kulturowego. Za wartościowe uznano ukształtowanie zieleni w formie pasmowej. Poprawny układ komunikacji kołowej i tramwajowej – najlepsze powiązanie z dzielnicami sąsiednimi. Pozytywnie ocenia się zaproponowane rozwiązania komunikacyjne w południowej części terenu. Natomiast wątpliwości Sądu Konkursowego wzbudziło wprowadzenie ruchu kołowego w środek kwartału. W koncepcji doceniono aspekt ekonomiczny i realizacyjny zaproponowanych rozwiązań. Praca zakłada przedłużenie poznańskiego szybkiego tramwaju z wykorzystaniem torów kolejowych, co spotkało się z uznaniem Sądu”.

Drugie miejsce przyznano pracy, która przestawia nową wizję miasta przyjaznego pieszym i rowerzystom z obsługą komunikacyjną na zewnątrz obszaru, zaś trzecia koncepcja zakłada ulokowanie głównego ciągu komunikacyjnego w formie miękkiego pasma odbiegającego od osiowego układu. Nagrodzone prace stanowić mają materiał do prowadzenia dalszych prac planistycznych w sprawie ostatecznego wyglądu Wolnych Torów.

źródło: poznan.pl