Poznań: Koncepcja zagospodarowania doliny Warty

Miejska Pracownia Urbanistyczna, we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami poznańskiego magistratu przygotowały kompleksową Koncepcję zagospodarowania doliny Warty w stolicy Wielkopolski.

Opracowanie zawiera wszystkie rozpoczęte, projektowane i planowane w długiej perspektywie inwestycje miejskie. Uwzględnia też wiele dokumentów i uwarunkowań. Wśród propozycji zawarte są m.in. nowe kładki pieszo-rowerowe przez rzekę, strefy gastronomiczne, kolejne odcinki Wartostrady, miejsce na biwaki.

Koncepcja została przygotowana jako wizualizacja ze szczegółową topografią terenu, tak aby każdy odbiorca mógł łatwo wyobrazić sobie, jak w przyszłości wyglądać ma dolina Warty. Na potrzeby koncepcji dolinę podzielono na pięć stref. Dwie z nich, najbardziej oddalone od centrum miasta, to strefy klinów zieleni. Sąsiadują z nimi strefa rekreacji oraz strefa sportu. W samym centrum wyznaczono strefę śródmiejską.

Za strefę śródmiejską przyjęto tereny pomiędzy mostem Królowej Jadwigi, a kolejowym. Koncepcja ma współgrać z okolicznymi terenmi, chętnie odwiedzanymi przez poznaniaków oraz turystów. Zakłada nowe zagospodarowanie na cyplu i w Starym Korycie Warty oraz rozwój przystani w Starym Porcie. Zakłada m.in. powstanie kładki Berdychowskiej oraz Wartostradę na Ostrowie Tumskim z podwieszeniem pod mostem kolejowym. Betonowe płyty u nabrzeży Warty zostaną usunięte i zastąpione ekologicznymi gabionami. W planach jest również rozbudowa Kontener-ARTu oraz punkt widokowy.

Od mostu Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi zlokalizowana ma zostać strefa sportu. W jej pobliżu znajdują się tereny sportowe i rekreacyjne, Łazienki Rzeczne czy ogrody działkowe. Po obu stronach warty swoje siedziby mają kluby sportowe, po wschodniej stronie rzeki są również boiska. W sezonie działa w tym obszarze plaża miejska Rataje. Z tego powodu wśród miejskich propozycji znalazły się m.in. tarasy z pomostami, strefa gastronomiczno-sportowa, biwakowa i strefy wypoczynkowe, przystań i nowe slipy do wodowania łodzi. Koncepcja obejmuje również nową kładkę pieszo-rowerową na wysokości Łazienek oraz nowy budynek dla policji. Strefa rekreacji to obszar ograniczony z jednej strony mostem Lecha, a z drugiej – kolejowym. To tereny, na których w przyszłości może powstać nowa zabudowa (np. na Wilczaku), dlatego już teraz trzeba zadbać o ich dostępność. Koncepcja przewiduje m.in. park z łąkami kwietnymi, strefę gastronomiczną i biwakową, powiększenie plaży na Szelągu czy powstanie boisk sportowych na Zawadach. W dokumencie ujęto również marinę oraz kładkę pieszo-rowerową.

Strefy klinów zieleni stanowi według koncepcji główny potencjał nadrzecznej przyrody w Poznaniu. Z tego powodu planuje się ograniczenie zagospodarowania tych obszarów. Duże tereny otwartej zieleni, w znacznej części zagrożone są powodzią. Dodatkowo znajdują się na nich ujęcia wody. W związku z tym w południowej strefie (w pobliżu Starołęki) Miasto proponuje m.in. Wartostradę po obu stronach rzeki, wyznaczenie strefy zawodów dla wędkarzy i strefę biwakową.  Mógłby tam powstać również punkt informacji ekologicznej. W koncepcji uwzględniono również nowy most. Północna strefa klinów zieleni ma zaspokoić potrzeby nowych mieszkańców tej okolicy (Naramowic). W koncepcji znalazło się m.in. przedłużenie Wartostrady i strefa biwakowa. Dokument uwzględnia też dwie kładki pieszo-rowerowe: w Czerwonaku i w Owińskach.

Scenariusz i harmonogram

Przygotowano też scenariusz zmian. Inwestycje podzielono na te, które już są w trakcie realizacji lub powstaną niedługo oraz na te planowane na przyszłość. Jak informuje miasto Poznań, w trakcie realizacji są więc m.in. przebudowa umocnień brzegu Warty, nowe slipy, utwardzona ścieżka nad brzegami rzeki, tarasy nadrzeczne czy kładka Berdychowska. Trwają prace związane z nowym zagospodarowaniem południowej części cypla Ostrowa Tumskiego oraz strefą streetworkoutu.

Na lata 2023 – 2025 zaplanowano m.in.: remont części muru oporowego, przebudowę mostów Mieszka I i Bolesława Chrobrego i rozbudowę Wartostrady po obu stronach rzeki. Powstać ma nowe dojście do Warty od ul. Serafitek, boisko sportowe na wysokości Młodzieżowego Domu Kultury oraz strefa gastronomiczno-sportowa “Rataje”. Ponadto: wybieg dla psów, przystań nurtowa na wysokości parku Stare Koryto Warty oraz jachtowa, a także strefy biwakowe i strefa zawodów dla wędkarzy.

Zgodnie z koncepcją na lata 2025 – 2035 zaplanowano m.in. przedłużenie Wartostrady po zachodniej stronie rzeki, przystań “Rataje”, punkt widokowy w okolicach ul. Szyperskiej. parking przy moście Królowej Jadwigi, kładkę Wildecką, nową Wartostradę na Ostrowie Tumskim,  mosty na Cybinie czy kładkę pieszo-rowerową w Owińskach. W tym czasie może też powstać punkt informacji ekologicznej, strefa biwakowa, pumptrack w parku Tadeusza Mazowieckiego, park na Zawadach i większa plaża na Szelągu.

Nowe zagospodarowanie Starego Koryta Warty, kładka pieszo-rowerowa na wysokości Mariny w Czerwonaku, inwestycje związane trasami komunikacyjnymi – to inwestycje, które są w perspektywie po 2035 r.

Koncepcja została przygotowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UMP. Dokument będzie punktem wyjścia do dalszych prac i konsultacji.