Podsumowanie Konferencji 3Z MIASTA: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj

W dniach 26-28 marca 2014 odbyła się V Ogólnopolska Studencka Konferencja „Chcę być zrównoważony!, pt. „ 3Z MIASTA: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Oikos Opole oraz Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. 

3Z MIASTA: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj

Wydarzenie zgromadziło ponad 80 uczestników. Konferencję rozpoczęły wystąpienia gości specjalnych. Prof. dr hab. Janusz Słodczyk swoim wystąpieniem zabrał uczestników w podróż przez poszczególne epoki historii urbanistyki. Natomiast Dr Józefa Dobija, na przykładzie warszawskich parków, przedstawił zagrożenia i sposoby ochrony miejskich ekosystemów.

Trzy bloki referatowe gościły prelegentów z różnych ośrodków akademickich z całej Polski. Uczestnicy wysłuchali 24 referatów, które dotyczyły współczesnego planowania i kształtowania miast (Blok I), zrównoważonych rozwiązań dla miasta (Blok II) oraz roli i miejsca człowieka we współczesnym świecie (Blok III). W każdym z bloków tematycznych wyróżniono po jednym referacie, który był najbliższy idei Konferencji 3Z MIASTA.  Wyróżnienia przyznane zostały kolejno dla:

  1. Luizy Dawidowicz, Marka Lorenca („Projekt ogrodu na Placu Wolności w Poznaniu”),
  2. Kingi Skóry oraz Piotra Węgrzynowicza („Realizacja idei zrównoważonego rozwoju w Krakowie”),
  3. Tomasza Sowady („Rola stowarzyszeń lokalnych w rozwoju miasta na przykładzie Poznania”).

W całości wypełniona sala widowiskowa Studenckiego Centrum Kultury UO oraz żywa dyskusja była najlepszym dowodem na ciekawe wystąpienia oraz zainteresowanie słuchaczy.

W przerwach kawowych można było zobaczyć wystawę fotograficzną Marcina Gajdy, autora blogu fotograficznego Bruk Opolski (www.brukopolski.blogspot.com).  Fotograf w niebanalny sposób ukazał współczesne Opole. Wystawa w idealny sposób wpisała się w tematykę Konferencji.

Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach terenowych – z zadania przeprowadzenia Audytu Śródmieścia Opola wywiązali się doskonale. Przy opracowywaniu wyników badania nie zabrakło ciekawych rozwiązań oraz kreatywności podczas wyznaczania kierunków przekształceń głównych przestrzeni publicznych Opola. Wyróżnione zostały trzy najlepsze zespoły.

Efekty przeprowadzonego badania terenowego wraz z artykułami prelegentów, zostaną ujęte w monografii pokonferencyjnej.

Konferencja 3Z Miasta okazała się doskonałą przestrzenią do wymiany poglądów na temat problemów współczesnych miast. Dzięki współpracy dwóch Kół Naukowych udało się wykreować wydarzenie ciekawe z punktu widzenia różnych odbiorców. Wyrażamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja Konferencji będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem, a atmosfera i satysfakcja z jej organizacja będzie nie mniejsza.

Galeria zdjęć znajduje się pod tym adresem.