Planowanie przestrzenne, a nowy podział ministerstw

(Ostatnia aktualizacja: 08.12.2015)

Rozporządzeniami Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 roku wszedł w życie nowy podział ministerstw. Sprawdzamy kto pokieruje sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym.

Prawo i Sprawiedliwość w dniu 9 listopada przedstawiło proponowany skład nowego Rządu.  Jednym z ważniejszym elementów nowej układanki jest połączenie Ministerstwa Gospodarki oraz części Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w jeden resort “Rozwoju”. Poniżej przedstawiamy krótkie sylwetki przedstawicieli ministerstw w przyszłym rządzie:

Max_MIR_PL_poziome

Takiego loga w najbliższym czasie nie zobaczymy. Z Ministerstwa Infrastruktury wydzielona zostanie część dotycząca rozwoju, zaś do nazwy dodane zostanie słowo “Budownictwo”.


Ministerstwo Rozwoju
www.mr.gov.pl

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki ma 47 lat. Jest absolwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Akademii Ekonomicznej w tym samym mieście, posiada także dyplom ukończenia studiów z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego oraz integracji gospodarczej i walutowej Uniwersytetu w Bazylei. Od około 20 lat związan z branżą finansową; od ośmiu lat kieruje Bankiem Zachodnim WBK. Morawiecki przewodniczył będzie pracom Ministerstwa Rozwoju – powstałego z połączenia obowiązków Ministerstwa Gospodarki oraz części obowiązków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju został powołany Jerzy Kwieciński. Do jego zadań należeć bedzie m.in. nadzór nad rozliczeniem środków unijnych z budżetu na lata 2007-2013, czy wdrażanie funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.pl

Andrzej Adamczyk;

Andrzej Adamczyk ma 56 lat. Z wykształcenia ekonomista, był samorządowcem w powiecie krakowskim, od 2005 roku jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. W mijającej kadencji był wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury. Uczestniczył w pracach podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej m.in. projekty ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, w podkomisjach stałych ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, podkomisji ds. monitorowania wykorzystania funduszy UE oraz podkomisji ds. transportu lądowego.

Jakie są priorytety Ministra? W rozmowie dla Telewizji Trwam Adamczyk mówi: “budownictwo – przyjazne dla obywatela; budownictwo, które nie stawia przeszkód, nie piętrzy inwestorskiego toru przeszkód, tylko budownictwo, które zachęca do inwestowania.“. Minister twierdzi też, że Polsce potrzeba nowego programu mieszkaniowego i zapowiada rozwój segmentu rynku mieszkań na wynajem. Nowy minister jest zwolennikiem budowy autostrad i dróg ekspresowych, odbudowy polskiej kolei i utrzymania własności Skarbu Państwa spółek kolejowych (w tym PKP Energetyka).

Kazimierz Smoliński został sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i będzie odpowiedzialny za sprawy związane z mieszkalnictwem.

Piotr Stomma został podsekretarzem stanu ds. kolejnictwa.

Jerzy Szmit został wiceministrem odpowiedzialnym za transport drogowy oraz kwestie dotyczące rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Tomasz Żuchowski został podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za sektor budownictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Jurgiel;

Krzysztof Jurgiel urodził się 62 lata temu. Były senator i wielokrotny poseł na Sejm. Z Prawem i Sprawiedliwością związany jest od początku istnienia partii gdzie pełnił funkcję m.in. szefa Zespołu Rolnego PiS. Były prezydent Białegostoku. Wspomnianym ministerstwem zarządzał w przeszłości, w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. W zakończonej kadencji Sejmu Jurgiel przewodniczył komisji rolnictwa. Jest jednym z autorów programu rolnego PiS.

Jacek Bogucki został powołany na stanowisko sekretarza stanu

Ewa Lech została powołana na stanowisko sekretarza stanu

Rafał Romanowski został powołany na stanowisko sekretarza stanu

Ryszard Zarudzki został powołany na stanowisko sekretarza stanu

Ministerstwo Środowiska

Jan Szyszko

Jan Szyszko ma 71 lat, jest profesorem nauk leśnych, który stanowisko ministra środowisko pełnił już w trzech rządach – Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. Podczas jego urzędowania, w 2007 roku, Ministerstwo Środowiska wprowadziło w Polsce jedne z najwyższych w Europie norm hałasu, co doprowadziło do częstego stosowania ekranów akustycznych przy polskich drogach.

Profesor dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko sekretarza stanu, Głównego Geologa Kraju.

Paweł Sałek został powołany na stanowisko sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej.

Mariusz Gajda został powołany na stanowisko podsekretarza stanu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną oraz fundusze ekologiczne.

Sławomir Mazurek został powołany na stanowisko podsekretarza stanu. Będzie odpowiadał za gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną.

Andrzej Szweda-Lewandowski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu, Głównego Konserwatora Przyrody.

Andrzej Konieczny został powołany na stanowisko podsekretarza stanu.