Plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim najlepszą przestrzenią województwa łódzkiego

Rozstrzygnięty został coroczny konkurs Łódzkiego Oddziału Towarzystwo Urbanistów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2015.

W kategorii „zrewitalizowana przestrzeń publiczna” nagrodę przyznano przebudowie Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, której celem było stworzenie przestrzeni kulturowej, strefy ruchu pieszego, miejsca integracji społecznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku, spotkań różnych kultur i wydarzeń kulturalnych oraz powiązanie jej z dotychczasową funkcją handlowo-usługową. W ramach inwestycji uporządkowano przebieg ciągów komunikacyjnych i parkingów, uspokojono ruch drogowy i poprawiono bezpieczeństwo jego uczestników.

Tomaszow Mazowiecki

wizualizacja: UM Tomaszów Mazowiecki

Przyznano również dwa wyróżnienia dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz rewaloryzacji zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest wiosną 2016 roku. Przypominamy, że w ostatnich tygodniach najlepsze przestrzenie wybrały też m.in województwo pomorskie, a już niedługo poznamy kandydatury z województwa wielkopolskiego.