Paryż znów sparaliżowany smogiem. Miasto wprowadza zakazy ruchu samochodów

Od kilku dni Paryż spowity jest grubą warstwą smogu. Władze miasta próbują poprawić sytuację ograniczając ruch samochodów osobowych.

W poprzednim tygodniu Airparif, instytucja odpowiedzialna za monitoring stanu powietrza w regionie Île-de-France, zaalarmowała o przekroczeniach dopuszczalnych wartości pyłów zawieszonych o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10). Zanieczyszczenie to przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych spowodowało powstanie smogu. Głównymi emitorami cząsteczek są transport samochodowy, ogrzewnictwo oraz przemysł. Wyróżnia się również pyły PM2,5 (o średnicy do 2,5 mikrometrów), które są szczególnie niebezpieczne. Absorbowane są przez dolne drogi oddechowe i mogą przenikać do krwi, powodują choroby układu oddechowego oraz nowotwory.

Maksymalne stężenie PM10 w północnej Francji; 21 marca 2015; źródło: Airparif

Maksymalne stężenie PM10 w północnej Francji; 21 marca 2015; źródło: Airparif

Godzinowe stężenia PM10 w wybranych stacjach pomiarowych w dniach 8-22 marca 2015. Coulommiers jest 15-tysięczną miejscowością położoną 50 km na wschód od Paryża. Opracowanie własne na podstawie danych Airparif.

Godzinowe stężenia PM10 w wybranych stacjach pomiarowych w dniach 8-22 marca 2015. Coulommiers jest 15-tysięczną miejscowością położoną 50 km na wschód od Paryża. Opracowanie własne na podstawie danych Airparif.

W stolicy Francji za zły stan powietrza odpowiedzialny jest transport. Dlatego też mer miasta Anne Hidalgo ogłosiła nadzwyczajne ograniczenia w ruchu. Od poniedziałku, w dni z nieparzystą datą na ulicach Paryża poruszać będą mogły się pojazdy z rejestracją kończącą się nieparzystą cyfrą, analogicznie w dni parzyste. Restrykcje nie dotyczą taksówek, służb miejskich, pojazdów dostarczających krótkotrwałą żywność oraz aut elektrycznych. W czasie ograniczeń transport publiczny jest darmowy w całej aglomeracji. Dodatkowo paryska policja już w czwartek ograniczyła dopuszczalną prędkość pojazdów o 20 km/h.

Smog nad Paryżem, autor: Patrick Kovarik, źródło: AFP

Smog nad Paryżem, autor: Patrick Kovarik, źródło: AFP

Nie są to pierwsze problemy Paryża ze smogiem, podobna sytuacja i metody zapobiegawcze miały miejsce dokładnie rok wcześniej. Paryski smog nie jest utrapieniem wyłącznie Francuzów. Brytyjskie służby informują, że zanieczyszczenia znad kontynentu nawiewane są nad wyspę i zalegają tam w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. W szerszej perspektywie władze miasta planują rozwój stref tempo 30 oraz ograniczenia w poruszaniu się pojazdów z silnikami Diesla w centralnych rejonach miasta, o czym wcześniej informowaliśmy na łamach naszego portalu.

Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia najgorsza jakość powietrza na świecie występuje w pakistańskim Peszawarze, średnia roczna wartość zanieczyszczeniami PM10 wynosi 540 μm/m3. Problem smogu nagłośniony jest w Pekinie, dla którego wartość to 121 μm/m3. Problem złego stanu powietrza dotyczy również Polski – nasz kraj ma najgorsze powietrze w Unii Europejskiej. Jak podaje Stowarzyszenie Zielone Mazowsze roczne limity zanieczyszczeń (dopuszczalnie 35 dni z przekroczeniem średniej dobowej 50 μm/m3) w Warszawie zostały przekroczone już 10 marca. O obecnym stanie jakości powietrza informują na swoich stronach internetowych wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.