Partners voor waters – przykład gospodarki wodnej

Partners voor waters – tak brzmi nazwa holenderskiego programu zajmującego się problemami w sektorze wodnym. Głównym założeniem utworzenia Partners voor waters była współpraca holenderskiego rządu, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych z kilkunastoma zagranicznymi podmiotami zarządzającymi wodami, mająca na celu poszukiwanie rozwiązań dla globalnych problemów związanych z gospodarowaniem wodami. Holandia jako kraj, który posiada duże doświadczenie w zarządzaniu wodami, posiada ambicję zrealizowania Holenderskiego Międzynarodowego Planu Wodnego .

Logo programu Partners voor water,źródło: http://www.partnersvoorwater.nl/

Holendrzy swoje działania w pierwszej kolejności chcą skierować do tzw. “krajów delty”.  Do nich zaliczono: Bangladesz, Egipt, Indonezję, Mozambik oraz Wietnam. Holenderski sektor wodny we współpracy z w/w krajami wykona ekspertyzy oraz zaproponuje solucje dla problemów towarzyszącym tym państwom, co ma posłużyć jako przykład międzynarodowej współpracy.

Lista wszystkich państw, do których skierowany jest ten program prezentuje się następująco:
Angola, Bangladesz, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Estonia, Etiopia, Gruzja, Ghana, Indie, Indonezja, Kazachstan, Kenia, Malezja, Mali, Meksyk, Mozambik, Polska, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

W ramach programu w 2013 roku do rozdysponowania przeznaczone zostało ponad 5 mln euro. O dofinansowanie mogą ubiegać się holenderskie agencje rządowe, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz instytucje wyrażające chęć rozwiązywania międzynarodowych problemów.  Minimalna kwota dotacji to 25 tys. euro, zaś projekty muszą dotyczyć jednej z poniższych kategorii :

  • Woda i klimat
  • Woda, żywność oraz ekosystemy
  • Woda i kanalizacja
  • Woda i bezpieczeństwo
  • Zarządzanie wodami

Projekty zrealizowane w Polsce w ramach programu Partners voor waters to m.in.:

Więcej informacji dotyczących samego programu, kryteriów wyboru oraz oceny projektów oraz zrealizowanych przedsięwzięciach można znaleźć na stronach: