Ostatnie dni konsultacji „Polityki ekologicznej państwa 2030”

Ministerstwo Środowiska prowadzi konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument stanowić będzie strategię w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Będzie jedną z podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce. W systemie dokumentów strategicznych PEP stanowi doprecyzowanie i operacjonalizację zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Z projektem zapoznać można się na stronach BIP Ministerstwa Środowiska. Zgłoszenia uwag można wysłać do 30 września za pośrednictwem formularza internetowego. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2019 roku.