Osiedla przyjazne dla nowych lokatorów. Stolica startuje z pilotażowym projektem „Osiedla Warszawy”

Warszawa startuje z nowym, pilotażowym projektem „Osiedla Warszawy”. Celem projektu jest opracowanie standardu nowego wielofunkcyjnego osiedla, które zagwarantują wysoki standard pod względem użytkowym, ekonomicznym, komunikacyjnym i estetycznym.

Pilotaż obejmuje dwa obszary na prawym brzegu Wisły, wzdłuż ulicy Modlińskiej oraz linii kolejowej nr. 9 czyli Port Żerański oraz Żerań FSO. Miasto wybrało je spośród kilkunastu lokalizacji. Wybrane tereny łączy industrialna przeszłość oraz duża powierzchnia o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z przyjętą wizją rozwoju stolicy rozwój tych terenów ma doprowadzić do powstania nowych, wielofunkcyjnych osiedli gwarantujących wysoki standard życia mieszkańców, wysoką jakość architektury oraz dążyć do zrównoważonego rozwoju miasta. Na ponad stu hektarach powstać mają nowe osiedla.

Kontekst dla realizacji projektu „Osiedla Warszawy” stanowi przekonanie o konieczności skoordynowanego uzgodnienia nowego sposobu zagospodarowania obszarów rozwojowych miasta poprzez dialog pomiędzy miastem, inwestorami i stroną społeczną.

Projekt „Osiedla Warszawy” ma przede wszystkim stworzyć taki model współpracy z mieszkańcami i inwestorami, dzięki któremu w transparentny, bezpieczny, profesjonalny i partycypacyjny sposób powstaną koncepcje zagospodarowania wybranych obszarów. Poprzez tę inicjatywę chcemy budować miasto, które ma służyć jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom.

– powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy

O przyszłym wyglądzie nowych warszawskich osiedli mieszkaniowych, w tym o ich funkcji mają decydować sami warszawiacy. W prace analityczne zaangażowani są architekci, urbaniści i socjolodzy. W projekcie mogą wziąć udział partnerzy zainteresowani inwestycjami na terenie Portu Żerańskiego i Żerania FSO, którzy są otwarci na trójstronny dialog. Jak informuje stołeczny magistrat, proces ma być modelowym przykładem kooperacji przedstawicieli miasta, inwestorów oraz strony społecznej użytkowników obszaru, potencjalnych mieszkańców, sąsiadów, organizacji pozarządowych oraz lokalnych aktywistów.

Podstawowym celem tej inicjatywy jest stworzenie wielofunkcyjnych osiedli na obszarach rozwojowych Warszawy, ale w pierwszej kolejności musimy wypracować metody, za pomocą których będziemy mogli to osiągnąć.Chcemy zmobilizować uczestników dialogu do wspólnego myślenia o nowych osiedlach w Warszawie jako o miejscach wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju, spełniających wysokie standardy architektoniczne, ale też społeczne. Stąd też w procesie ważne miejsce zajmuje strona społeczna. Chcemy zestawić jej interesy z aspiracjami inwestorów i właścicieli działek w Porcie Żerańskim oraz na Żeraniu FSO 

– mówi Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Jeszcze w lutym poznamy inwestorów zainteresowanych partycypacją w projekcie na terenie Portu Żerańskiego i Żerania FSO. W marcu planowane są trzydniowe warsztaty osobne dla każdej lokalizacji, które zaangażują wszystkie strony procesu.

Najważniejszy etap całego procesu stanowią trójstronne warsztaty, podczas których odbędą się spacery po obu obszarach, prezentacje, dyskusje oraz prace nad makietami. W warsztatach weźmie udział kilkadziesiąt osób reprezentujących wszystkie strony procesu – przedstawiciele samorządu, inwestorzy, strona społeczna, a także zaproszeni eksperci. Proces dialogu jest transparentny, wszyscy uczestnicy prezentują swoje pomysły jednocześnie i nad nimi dyskutują

– wyjaśnia dr Łukasz Pancewicz, ekspert-urbanista. Obok niego, zespół ekspertów w projekcie tworzą socjologowie, architekci i urbaniści m.in. dr Mikołaj Lewicki, Maximilian Mendel i Maciej Kaufman.

Dorobek z warsztatów zostanie zaprezentowany publicznie, co otworzy etap konsultacji społecznych, w ramach których warszawiacy podzielą się swoimi opiniami i uwagami do wstępnie wypracowanej koncepcji.

Pod koniec kwietnia, po zebraniu uwag i spotkaniu z inwestorami, nastąpi publikacja raportu podsumowującego cały proces dialogu, wypracowane rozwiązania, a także wyniki konsultacji społecznych. Materiały analityczne będą cennym źródłem wiedzy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także miejscowych planów zagospodarowania.

Na podstawie: um.warszawa.pl