Opolskie: ruszyło głosowanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy województwa opolskiego w głosowaniu marszałkowskiego budżetu obywatelskiego mogą wybrać spośród 100 projektów.

fot. Góry Opawskie | Tymczyszynka | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

Marszałkowski budżet obywatelski w województwie opolskim organizowany jest drugi raz. Mieszkańcy województwa zgłosili 128 pomysłów. Przez proces weryfikacji formalno-prawnej pomyślnie przeszło 100 projektów – na nie będzie można głosować od 9 do 29 kwietnia.

Województwo opolskie zostało podzielone na pięć subregionów, składających się z powiatów:

  • miasto Opole, opolski;
  • nyski, brzeski;
  • kluczborski, namysłowski, oleski;
  • głubczycki, krapkowicki, prudnicki;
  • strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski.

Projekty można było zgłaszać do dwóch kategorii: powiatowej, gdy zadanie może oddziaływać na teren jednego powiatu lub subregionalnej, gdy dotyczyć będzie dwóch lub więcej powiatów. Koszt proponowanego zadania musi znajdować się w przedziale 50-100 tys. zł dla zadań powiatowych oraz 70-150 tys. zł dla zadań subregionalnych.

Władze województwa na budżet obywatelski przeznaczyły 3 mln zł, które zostały po równo podzielone między wszystkie subregiony. Sto projektów walczących o realizację projektów wyceniono na 13 mln zł.

Każdy mieszkaniec może zagłosować na jeden projekt subregionalny i jeden projekt powiatowy, zgodny z miejscem zamieszkania. Osoby poniżej 16 roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego.

Głos oddać można na trzy sposoby. Najszybciej będzie wypełnić formularz internetowy – LINK. Wypełnioną kartę można także wrzucić do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych, bądź wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45- 082 Opole.

Głosowanie trwa do 29 kwietnia. Wyniki poznamy do końca maja.

strona internetowa | regulamin | facebook