AKTUALNOŚCI

O zmianach w prawie na posiedzeniu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Posiedzenie GKUA, które odbyło się pod koniec października, dotyczyło oczekiwanych zmian w systemie planowania przestrzennego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; fot. Wojciech Wojtowicz

W trakcie posiedzenia poznaliśmy również plan wprowadzania zapisów kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Prace nad dokumentem będą trwać do końca 2017 r., zaś skierowanie projektu do Sejmu nastąpi w 2018 r. W trakcie przygotowywania dokumentu Ministerstwo zidentyfikowało i wypracowało możliwość wprowadzenia wielu zmian do systemu prawnego, które wprowadzone mają być jeszcze przed uchwaleniem samego kodeksu.

Ministerstwo pracuje aktualnie nad projektami:

  • ustawy inwestycyjnej, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego;
  • ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego;
  • ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach;
  • ustawy obronnościowej, czyli ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa.

Wszystkie ustawy są na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się o negatywnym wpływie decyzji o warunkach zabudowy i powstawaniu niechcianych obiektów. Z tego powodu zasady wydawania decyzji będą doprecyzowane. Dodatkowo instrumentem planistycznym, który ma ułatwić proces inwestycyjno-budowlany, będą obszary zintegrowanego inwestowania (OZI).

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to organ doradczy Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Jej członkowie wydawać mogą opinie o istniejących i projektowanych dokumentach i aktach prawnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz analizować stan przestrzennego zagospodarowania kraju.

Latem zmienił się skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Minister Andrzej Adamczyk odwołał z jej składu Elżbietę Koterbę, wiceprezydent Krakowa. Koterba reprezentowała od wiosny Unię Metropolii Polskich. Nowe miejsca w komisji przyznano Łukaszowi Złakowskiemu oraz Pawłowi Soczewskiemu, którzy dołączyli do powołanego jesienią ub. roku składu komisji.

W październiku odbyło się również seminarium Problemy planistyczne – jesień 2017, w którym również uczestniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Podczas dyskusji zajęto się także projektami ustaw, w tym poruszono tematy dotyczące obszarów zintegrowanego inwestowania (OZI), będących nowym narzędziem planistycznym.