O rozwiązaniach dla przyrody w mieście

O rozwiązaniach dla przyrody w mieście – nowa publikacja Fundacji Sendzimira

Poradnik „Przyroda w mieście – rozwiązania” pokazuje praktyczne przykłady działań i dobrych praktyk z zakresu zarządzania przyrodą w miastach. 

okladkaZRZ4– Rozwiązania te są odpowiedzią na problemy zidentyfikowane m.in. dzięki naszym badaniom, dotyczącym barier dla drzew i przyrody w miastach, które prowadziliśmy w ubiegłym roku podczas Akademii Letniej – mówi dr Jakub Kronenberg z Fundacji Sendzimira, jeden z redaktorów naukowych publikacji. Na liście znalazły się wówczas bariery ekonomiczne, prawne, organizacyjne i społeczne, które sprawiają, że liczba drzew w miastach zmniejsza się, a ich warunki życia pogarszają się – Równocześnie dzięki badaniom wyceny wartości ekonomicznej drzew w centrum Łodzi określiliśmy, że drzewa mają bardzo dużą wartość dla mieszkańców. Tak zrodziła się potrzeba wydania poradnika, zawierającego praktyczne rozwiązania, które pomogą poprawić sytuację drzew w polskich miastach, a tym samym wpłyną na polepszenie środowiska, estetyki przestrzeni publicznej i jakości życia – dodaje Jakub Kronenberg.

Do współpracy przy tworzeniu poradnika zostali zaproszeni eksperci m.in. z Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Krakowskiej, ale także uniwersytetów w Manchesterze i Monachium.  Powstała publikacja zawierająca rozwiązania techniczne i organizacyjne. Od ochrony drzew na placu budowy, przez zagospodarowanie nieużytkowanych terenów kolejowych, po systemy informacji geograficznej i współpracę międzysektorową. Uwagę poświęcono również zagadnieniom związanym z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i decyzjami administracyjnymi dotyczącymi nasadzeń zastępczych drzew w miastach. Poradnik uzupełniają dobre praktyki pozyskiwania środków finansowych na zarządzanie przyrodą w miastach, w większości pochodzące z zagranicy.

Przedstawione tu treści uwzględniają szczegółowe wytyczne i sugestie dla praktyków na co dzień zajmujących się zarządzaniem przyrodą w polskich miastach. Pokazują, że rozwiązania problemów są możliwe, odwołując się zarówno do rozwiązań prawnych, jak i dobrych przykładów budowania partnerstwa z różnymi interesariuszami – napisał w słowie wstępnym dr Krystian Szczepański, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na stronie internetowej Fundacji www.sendzimir.org.pl można złożyć zamówienie na bezpłatny egzemplarz drukowany publikacji lub pobrać ją w pliku PDF. Poradnik jest częścią cyklu „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, wydawanego przez Fundację Sendzimira od 2010 r.

O Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 16 lat inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest realizowana od 16 lat Akademia Letnia „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”. Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Uwaga!
Bezpłatny egzemplarz książki można zamawiać tylko do końca marca. Warto się pośpieszyć!

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.