Numery Ksiąg Wieczystych wciaż nie w Geoportalu

Numery Ksiąg Wieczystych wciąż nie będą publikowane w Geoportalu. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zajął się maerytoryką konfliktu między Głównym Geodetą Kraju oraz UODO, lecz odmówił wstrzymania postanowienia UODO przez kwestie formalne.

[Aktualizacja: 1.09.2020] Naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej danych osobowych w Geoportalu sa podstawą kary w wysokości 100 tysięcy złotych – poinformował UODO w komunikacie. Według UOGO zakres ujawnianych w księdze wieczystej danych osób fizycznych, czyli m.in. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL oraz adres nieruchomości, pozwala na zidentyfikowanie osoby. Stąd dane są zawarte w księdze wieczystej.

Pojawiła się również odpowiedź GGK:

Główny Geodeta Kraju z ubolewaniem przyjmuje niniejszą decyzję i informuje, że zaskarży ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii GGK nie może być tak, że rządowy portal służący bezpłatnie wszystkim obywatelom jest ograniczany przez Prezesa UODO jedynie na podstawie jego własnej oceny, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi. Nie jest to poparte żadnym przepisem prawa ani prawomocnym orzeczeniem sądu. Dodatkowo należy zauważyć, że Prezes UODO walczy z rządowym geoportalem, podważa zaufanie do legalności działania rządowego serwisu, a jednocześnie nie interesuje się portalami komercyjnymi, które odpłatnie udostępniają informacje z rejestrów publicznych. 

[Aktualizacja: 18 lipca 2020] Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na głównego geodetę kraju 100 tys. zł kary za utrudnianie kontroli dotyczącej publikacji numerów ksiąg wieczystych w Geoportalu (źródło). Jako powód podaje Naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, polegające na niezapewnieniu przez administratora lub podmiot przetwarzający dostępu do danych i informacji. GGK przysługuje prawo odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W postanowieniu z 6 kwietnia, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował, że nakazał Głównemu Geodecie Kraju zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych w serwisie Geoportal. Zdaniem UODO, numery Ksiąg Wieczystych nie powinny pojawiać się w Geoportalu, ponieważ dysponując tym numerem, można mieć dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko czy numer PESEL właścicieli. Według UODO dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację. Dlatego też numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o właścicielu konkretnej nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego przez Głównego Geodetę Kraju postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak nie zajął się przedmiotem konfliktu między GGK, a UODO. Sąd uznał, że zgodnie z prawem, postępowanie przed sądami administracyjnymi może mieć zastosowanie, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Za takie trudno jednak uznać postępowanie o publikacje numerów Ksiąg Wieczystych.

źródło: UODO.gov.pl / sygn. akt II SA/Wa 979/20