Nowy projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Finał w przyszłym roku?

Resort infrastruktury przedstawił nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego uwzględniającą zmiany wprowadzone w toku konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. 

W zeszły czwartek na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Powstała wersja jest efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych, prowadzonych od września 2016 r. Były to jedne z najszerzej prowadzonych konsultacji publicznych projektu rządowego w tej kadencji.

Zapisy przedstawionego projektu nie są jeszcze ostateczne. Jak informuje Ministerstwo, podlegać będzie jeszcze korektom redakcyjnym oraz dyskusjom dotyczącymi szczegółów zapisów w celu poprawy ich spójności oraz odpowiedniej interpelacji. Po publikacji kodeksu odbędą się spotkania robocze, które mają ułatwić proces legislacyjny. W najbliższym czasie projekt zostanie uzupełniony o ustawę – Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz o tabele zawierające odniesienie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych.

Zgodnie z aktualnymi założeniami wprowadzanie zapisów kodeksu urbanistyczno-budowlanego w życie jest możliwe w przyszłym roku. Prace nad dokumentem będą trwać do końca 2017 r., zaś skierowanie projektu do Sejmu nastąpi w 2018 r.

W międzyczasie wprowadzone mają być przepisy wprowadzające w życie wybrane elementy kodeksu. Ministerstwo pracuje aktualnie nad projektami:

  • ustawy inwestycyjnej, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego;
  • ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego;
  • ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach;
  • ustawy obronnościowej, czyli ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa;